/Zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2010/

 

Rada hl. m. Prahy se dnes rozhodla doporučit přidružené členství Dopravního podniku hl. m. Prahy v projektu nové navigační technologie GIVEaHAND. Město zároveň poskytne stávající mapové podklady ve svém vlastnictví pro vývoj a testování této aplikace. Zapojení Dopravního podniku hl. m. Prahy do projektu by mohlo významně přispět ke snahám o umístění sídla evropského satelitního projektu Galileo v Praze.

 

„Cílem projektu GIVEaHAND je vytvoření aplikace, která s využitím satelitní a navigační technologie usnadní  osobám se specifickými potřebami osobám se sníženou schopností orientaci na území města. Vznik aplikace a její testování je navrženo k zařazení do financování ze 7. výzkumného rámce EU, její následná údržba a rozvoj by byla řešena formou komerčního produktu v majetku firmy vyvíjející tuto aplikaci,“ vysvětlil první náměstek primátora, který má ve své kompetenci dopravu, Karel Březina.Zapojení do projektu zvýrazní Dopravní podnik a Prahu jako aktivního činitele v oblasti odstraňování bariér v pohybu a zvyšování kvality života občanů s problémy v pohybu a orientaci. Projekt také podpoří kandidaturu Prahy na sídlo projektu Galileo a poukáže na možnosti a výhody satelitních systémů i v oblasti městské mobility,“ dodal náměstek.

Pro účely realizace projektu vzniká konsorcium, jehož koordinátorem a hlavním administrátorem je organizace ITS Niedersachsen e.V. (www.its-nds.de). Členem jsou firmy zajišťující veřejnou dopravní obslužnost (Dopravní svaz Berlín-Braniborsko, Dopravní spolek východní region (Vídeň a okolí), Společnost veřejné dopravy ve Varšavě) a firmy zabývající se satelitním a navigačními technologiemi. Z ČR je v současné době řádným členem konsorcia firma Telematix software a. s. Doba trvání výzkumu a testování je asi 2,5 roku. Rada hl. m. Prahy dnes pověřila generálního ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy o potvrzení zájmu o zapojení do projektu jako přidruženého partnera vedení konsorcia v Německu do 10. 12. 2010.

O zařazení projektu do financování v rámci 7. výzkumného rámce EU rozhoduje Úřad pro dohled nad evropským GNSS - agentura GSA v souladu s postupy platnými pro rámcové programy projektů vědy a výzkumu EU (podmínky a více informací je možné nalézt na http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html). Podmínky konkrétního návrhu projektu se mohou v průběhu schvalování se souhlasem členů konsorcia měnit. V případě neschválení financování ze strany EU se projekt nebude realizovat a městu nevzniknou žádné náklady.

Vývoj softwaru (úprava stávajícího standardního navigačního softwaru), úpravu mapových podkladů a vznik upravených verzí rozhraní bude, jakožto řádný člen konsorcia, řešit firma Telematix Software a.s., výrobce navigačních systémů a to na vlastní náklady s finančním příspěvkem z projektu GIVEaHAND v odhadované výši cca 80 % nákladů. Pro řádný vývoj je potřeba kvalitních mapových podkladů, které v současné době spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy a to na dobu vývoje a testování aplikace a nejméně 2 roky poté. K poskytnutí mapových dat je třeba souhlasu Rady hl. m. Prahy, neboť projekt je založen na komerčním principu a stávající pravidla neumožňují v takovém případě bezplatné poskytnutí.

 

 

V Praze 3. 12. 2010