Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 50
Na stránce:
 • 9. 1. 2011 Preventivní protipovodňová opatření v Praze
  V důsledku oblevy, deště a tání sněhu se v Praze na Vltavě očekává v zítřejších dopoledních hodinách 1. stupeň povodňové aktivity. Před tím, než nastane, je třeba učinit některá preventivní protipovodňová opatření.
 • 8. 1. 2011 Setkání primátora s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem
  Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se dnes setkal s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Asociace krajů České republiky Michalem Haškem. Na schůzce se jednalo o Praze jako o novém sídle Asociace krajů i o Slovanské epopeji.
 • 6. 1. 2011 Prosíme Pražany, aby v současné nepříznivé povětrnostní situaci omezili cesty po městě
  Obleva a namrzající déšť způsobily mimořádné zhoršení podmínek i na komunikacích v Praze, které pokryla ledovka. Technická správa komunikací má v terénu veškerou techniku k ošetření komunikací, v této situaci nelze i přes veškerou snahu zabránit, aby některé úseky zůstaly neošetřené.
 • 6. 1. 2011 Z prvního zasedání výboru pro dopravu vzešla řada námětů k jednání
  K prvnímu jednání se dnes sešel Výbor pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jeho členové se seznámili s činností Dopravního podniku hl. m. Prahy, ROPIDu, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a magistrátních odborů dopravy, městského investora a územního plánu. V diskusi zazněly náměty, kterými by se měl výbor v tomto roce zabývat. Příští jednání výboru 3. února bude věnováno návrhu rozpočtu na rok 2011.
 • 6. 1. 2011 Informace o dopravním opatření v Praze 6
  V souvislosti se stavbou „Prodloužení tramvajové trati Podbaba“ upozorňujeme řidiče na dopravní opatření na komunikaci Podbabská. Od 11. do 20. ledna 2011 budou podle postupu prací uzavírány jízdní pasy v obou směrech.
 • 5. 1. 2011 Výbor pro kulturu odsouhlasil jednoleté granty pro rok 2011
  Dnes se podruhé sešel Kulturní výbor ZHMP. V programu jednání byla především grantová politika hl. m. Prahy a návrh na udělení grantů v oblasti kultury a volného času.
 • 5. 1. 2011 První jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP
  Dnes odpoledne se na pražské radnici poprvé sešel Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP. Hlavním bodem jednání byla nutnost aktualizace Protikorupční strategie hl. m. Prahy.
 • 5. 1. 2011 Pražský primátor chce pomoci řešit situaci okolo výpovědí lékařů v Praze v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“
  Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda svolává na úterý 11. ledna schůzku s řediteli pražských zdravotnických zařízeních a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Budou tak mít možnost u kulatého stolu zjistit jaká je personální situace při poskytování lékařské péče a dohodnout se o vzájemné výpomoci. Podle předběžných informací například zůstane v celé Praze nejméně lékařů na odděleních neurologie.
 • 4. 1. 2011 Pravidelná zkouška sirén
  Ve středu 5. ledna 2011 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 2 minut. Na území hlavního města Prahy budou těsně před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.
 • 3. 1. 2011 Vánoční stromky nepatří do popelnic
  Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je prostě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad a pracovníci Pražských služeb a. s. je odvezou. Pražané mohou vánoční stromky, které dosloužily odvést také do sběrného dvora či kompostárny.
Celkový počet: nejméně 50
Na stránce: