Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 60
Na stránce:
 • 27. 12. 2010 Oslavy Silvestra a Nového roku v Praze
  Atraktivní místa v centru Prahy, kde se tradičně odehrávají oslavy konce starého a příchodu nového roku, budou i letos pod zvýšeným dohledem strážníků, policistů a záchranářů. V některých lokalitách budou na přelomu roku platit i mimořádná dopravní opatření.
 • 24. 12. 2010 Primátorskou zástěru letos poprvé oblékl Bohuslav Svoboda
  Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda na Štědrý den rozléval na Staroměstském náměstí Pražanům a návštěvníkům města tradiční rybí polévku. Pořadatel Vánočních trhů společnost Taiko připravila pro Pražany na Staroměstském a Václavském náměstí celkem 3 000 porcí.
 • 21. 12. 2010 Prohlášení 1. náměstka primátora Karla Březiny
  První náměstek primátora Karel Březina se rozhodl předložit Radě hl. m. Prahy dle koaliční smlouvy návrh na bezplatné jízdné v MHD pro děti do 15ti let věku a osoby starší 65ti let s platností od 1. července 2011.
 • 21. 12. 2010 Město pronajme 53 bytů zdravotně postiženým občanům
  Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání schválila pronájem 53 bytů pro zdravotně postižené občany. Jedná se o byty stavebně upravené, které jsou určeny pro osoby s vážnými zdravotními problémy, jako je částečná nebo úplná nepohyblivost či nevidomost.
 • 21. 12. 2010 Sklepejte s hlavním městem Praha zdarma vánoční řízky
  Na cukroví se nemůžete ani podívat a z povalování při sledování pohádek už máte pomalu proleženiny? Pojďte v Praze mezi Štědrým dnem a Novým rokem sportovat. Při akci hlavního města Prahy Týden sportu zdarma Vás přivítá 33 pražských sportovišť a Vánocemi zchudlou peněženku můžete nechat klidně doma.
 • 21. 12. 2010 Praha zrušila výběrové řízení na provoz kartového centra
  Hlavní město Praha zrušilo otevřené výběrové řízení na zajištění provozu Pražského centra kartových služeb, tedy centra systému opencard.
 • 21. 12. 2010 Hl. m. Praha poskytlo finanční podporu projektu na prevenci kriminality
  Českou republiku v soutěži ECPA (Evropská cena prevence kriminality) 2010 reprezentoval projekt Proxima Sociale, o. s. „Prevence kriminality na Praze 11 a 12“, který do národního kola přihlásilo hl. m. Prahy a Ministerstvo vnitra projekt ohodnotilo jako nejlepší. V této návaznosti byly projektu přiděleny finanční prostředky ve výši 55 400 Kč na uhrazení nákladů spojených s jeho prezentací.
 • 21. 12. 2010 Město aktualizovalo cenovou mapu pozemků
  Městská rada dnes projednala obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků. Navržené nové znění cenové mapy Prahy bude zastupitelstvo města schvalovat na svém příštím zasedání.
 • 21. 12. 2010 Na internetu bude seznam komunikací a chodníků, které se v zimě neudržují
  Nařízení o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, schválila dnes městská rada. Nařízení, jehož přílohou je seznam úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost nezajišťuje, nabude účinnosti 1. ledna 2011.
 • 20. 12. 2010 Předvánoční setkání ředitelů pražských škol v Rezidenci primátora
  Dnes odpoledne se pražský primátor Bohuslav Svoboda společně s náměstkem pro oblast školství Antonínem Weinertem setkali s řediteli škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha. Vzhledem k tomu, že nová Rada zasedá necelý měsíc, jednalo se o první společné setkání zástupců hl. m. Prahy a ředitelů škol v historických prostorách Rezidence primátora.
Celkový počet: nejméně 60
Na stránce: