V souvislosti se stavbou „Prodloužení tramvajové trati Podbaba“ upozorňujeme řidiče na dopravní opatření na komunikaci Podbabská. Od 11. do 20. ledna 2011 budou podle postupu prací uzavírány jízdní pasy v obou směrech.

 

Důvodem jsou práce související se snesením železničního mostu vlečkové koleje. Doprava v uvedeném úseku bude vedena obousměrně v jednom jízdním pasu, pro každý směr bude zachován jeden jízdní pruh.

Od 15. ledna od 20.00 hodin do 16. ledna 2011 do 17.00 hodin bude Podbabská ulice v úseku Papírenská – Pod Paťankou zcela uzavřena. Doprava bude vedena po objízdné trase: Podbabská – Pod Paťankou – Podbabská.

Investorem stavební akce „Prodloužení tramvajové trati Podbabská“ je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s.

 

 

V Praze, 6. 1. 2011