Karlovarská ulice, jedna z hlavních výpadovek z metropole, se oblékla do nového kabátu. V úseku Slánská – Drnovská získala zcela novou podobu, když kapacitně nevyhovující a techniky velmi zanedbanou komunikaci nahradila moderní čtyřproudová silnice.

 

„Její dnešní otevření je takovým malým dárkem Pražanům před prázdninami a věříme, že jim usnadní cestu na dovolenou,“ uvedl pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner. „Rekonstruovaný úsek totiž přímo navazuje na Pražský okruh i na minulý rok otevřený obchvat Hostivic na rychlostní komunikaci R6,“ dodal.

Karlovvarská ulice - slavnostní otevření rozšířené části komunikaceKomunikace v uvedeném úseku získala nový živičný povrch, nové světelné křižovatky, bezbariérové přechody, byl vybudován nový severní chodník, opěrné zdi a především nové protihlukové stěny podél bytové zástavby. Zároveň vzniklo nové napojení do Lišanské ulice, součástí stavby byla výstavba nového odvodnění Karlovarské i nová kanalizační stoka v Drnovské ulici. „Díky novému povrchu komunikace a novým protihlukovým stěnám dojde ke snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Komunikace je nyní výrazně bezpečnější pro chodce i pro motoristy,“ zdůraznil Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 195 miliónů korun, z toho drtivou většinu uhradil Státní fond dopravní infrastruktury.

Základní informace o stavbě:

Karlovarská ulice: úsek Slánská - Drnovská

Termín realizace: 11/2007 – 7/2009

Investor: TSK hl. m. Prahy

Inženýring: IDS, a. s.

Zhotovitelé: HOCHTIEF CZ, a. s., Skanska, a. s

 

 

V Praze 29. 6. 2009

 

______________________________________________________________________________________________"_______________

Radovan Šteiner – radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy

Do funkce opětovně zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti výstavby, rozvoje a údržby dopravní infrastruktury, rozvoje MHD, koordinace a řízení dopravních systémů a procesů.

_______________________________________________________________________________________________________________