Služby opencard v Jungmannově ulici nově nabídne více přepážek. Odbavování také urychlí další hostesky.  Díky novým opatřením se zmenší fronty a za hodinu tak bude možné navíc vydat v Adrii až 50 nových karet.

 

Důležitým rozšířením kapacit opencard v paláci Adria (Jungmannova ulice, Praha 1) jsou dvě nové přepážky určené výhradě pro výdej karet. Oddělení agendy předání hotové karty je vysoce efektivní a podařilo se tak docílit výrazného zkrácení čekacích dob. Vyzvednutí karty tak v Adrii trvá obvykle 30-60 min.

„Situaci na našich kontaktních místech průběžně sledujeme. Vždy jsme reagovali na zvýšený zájem o karty přijetím různých opatření. Posílili jsme personál, rozšířili přepážky nebo kontaktní místa, aby lidé nemuseli dlouho čekat. Tak je tomu i nyní,“ vysvětlil mluvčí opencard Martin Opatrný.

Řada lidí si zvolila jako místo pro výdej karty právě palác Adria nebo sousední Škodův palác, přesto, že na pobočkách knihovny, které karty také vydávají, se fronty netvoří. Na těchto pobočkách je možné také podávat žádosti. Jsou tedy ideální možností, jak se vyhnout frontám.

Pro připravenou kartu přitom není nutné chodit osobně. Stačí pouze na emailovou adresu opencard@haguess.cz zaslat krátkou žádost o přeposlání karty na adresu uvedenou v podané žádosti. Tato zpráva musí obsahovat jméno, příjmení a číslo podané žádosti. Kartu doručí nejpozději do týdne doporučeně Česká pošta. 

Nově se také rozšířil počet přepážek ve Škodově paláci. Ke dvěma okénkům, které nabízejí plný rozsah služeb (tj. sběr žádostí, výdej karet, zrušení, výměna, reklamace, expresní výroba), přibude třetí, která se navíc zaměří na zrychlené odbavování klientů, kteří si přišli hotovou kartu vyzvednout.

 

 

Martin Opatrný
tiskový mluvčí projektu opencard   

 

 

V Praze, 2. 12. 2010