/Zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2010/

 

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila působnost primátora a jednotlivých náměstků a radních  hlavního města Prahy. Přehled svěřených oblastí členů Rady hl. m. Prahy je následující:

  • Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy: finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum

  • Karel Březina, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy: v nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním, neurčí-li primátor jiného náměstka, svěřené oblasti - doprava a informatika

  • Josef Nosek, náměstek primátora hl. m. Prahy: územní plán

  • Antonín Weinert, náměstek primátora hl. m. Prahy: školství, sport a památková péče

  • Ivan Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy: zdravotnictví, volný čas a výstavnictví

  • Petr Dolínek, radní hl. m. Prahy: sociální politika, bydlení a evropské fondy

  • Alexandra Udženija, radní hl. m. Prahy: majetek a podpora podnikání

  • Lukáš Kaucký, radní hl. m. Prahy: kultura a cestovní ruch

  • Radek Lohynský, radní hl. m. Prahy: infrastruktura

Lukáš Plachý, radní hl. m. Prahy dnes na svou funkci rezignoval a jemu svěřenou oblast životního prostředí převzal první náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Karel Březina.

Podrobný popis kompetencí primátora, náměstků a radních bude k dispozici na webových stránkách města.

 

 

V Praze 3. 12. 2010