Pracovní skupina pro dopravu Krizového štábu hl. m. Prahy na dnešním ranním jednání konstatovala, že dopravní provoz v Praze je, s přihlédnutím k zimnímu období, normální.  Městská hromadná doprava nemá větší potíže, dodržování jízdních řádů je mírně zpožděné. Největší problémy stále působí řidiči automobilů, kteří nerespektují dopravní značení nebo stav komunikace. O víkendu posílí Praha kapacity veřejné hromadné dopravy.

 

Vedení Prahy i nadále žádá řidiče o ohleduplnost a o to, aby omezili jízdy po městě a nekomplikovali provoz městské hromadné dopravy a údržbu komunikací. Platí nadále prosba pro všechny, kteří se chystají na vánoční nákupy do metropole, aby maximálně využili městskou hromadnou dopravu.

Náměstek primátora Karel Březina dnes potvrdil, že po dohodě s generálním ředitelem Dopravního podniku hlavního města Prahy Martinem Dvořákem město na oba víkendové dny posiluje provoz zejména metra a tramvají. „Chci znovu požádat lidi, aby využili rozšíření nabídky městské hromadné dopravy i nabídky záchytných parkovišť P+R a pokud mohou, nezajížděli automobily do centrální oblastí Prahy. V sobotu bude kapacita metra posílena o dvacet procent, takže intervaly budou 6 minut oproti běžným 7,5 minutám a intervaly tramvají budou zkráceny na 11 minut oproti běžným 15 minutám. Hromadnou dopravu posílíme i v neděli, rozsah posil si s dopravním podnikem upřesníme v sobotu podle aktuální potřeby,“ upřesnil Březina.

Dnešní noc už Technická správa komunikací věnovala i zajišťování sjízdnosti  komunikací III. pořadí. Komunikace I. pořadí jsou sjízdné, v průběhu dneška budou čištěny. Úklidové práce dnes pokračují v plném rozsahu. Pokračuje i úklid pěších komunikací.

I v následujících dnech bude město křižovat 126 sypačů a pluhů a na ulicích bude pracovat přinejmenším 900 lidí. Předpověď počasí tvrdí, že během dneška a o víkendu by v Praze příliš sněžit nemělo, pokud se tato předpověď naplní, měla by v neděli být většina silnic i důležitých chodníků v Praze čistá.

Policie konstatovala, že automobilový provoz v ulicích je stále nižší a počet dopravních nehod se již nezvýšil.

Občané se mohou obracet s dotazy a podněty na bezplatnou informační linku Magistrátu hl. m. Prahy 800 100 991, která zůstává  nepřetržitém v provozu. Zatím se na ni obrátilo s dotazem 861 občanů.

Na informační lince Dopravního podniku 296 19 18 17 je rovněž nepřetržitá služba a lze na ní získat aktuální informace o provozu MHD v Praze.

K dalšímu jednání se pracovní skupina pro dopravu Krizového štábu hl. m. Prahy  sejde v pondělí v 8.30 hodin, po jednání bude vydána tisková zpráva.


Informace účastníků pracovní skupiny o vývoji situace a opatřeních:

 • Od začátku sněhové kalamity MP vyprošťovala 13 vozidel.
 • Sněhová kalamita neměla žádný nepříznivý vliv na činnost HZS. Počet běžných zásahů nevybočuje z průměru. Od začátku sněhové kalamity bylo provedeno celkově 24 zásahů.
 • ZZS HMP zaznamenala mírně prodloužené dojezdové časy (v průběhu včerejšího dne docházelo ke zlepšení), počet zásahů z hlediska dlouhodobých statistik v normě. Od začátku sněhové kalamity ZZS řešila 41 úrazů.
 • Podle Policie ČR je počet dopravních nehod na území hl. m. Prahy v průběhu noci mírně poklesl. V součinnosti s TSK policisté postupně zajišťovali zprůjezdnění komunikací. Kalamita nemá podstatný vliv na výkon služby PČR.
 • Provoz metra je bez omezení a bez potřeby jeho posílení. Nejzávažnější byla nehoda autobusu MHD v Praze – Řeporyjích, při které bylo lehce zraněno 5 osob. V průběhu dnešního dne (3.12.) se očekává, že se podaří zajistit provoz MHD v souladu s jízdními řády.
 • Pražská energetika – bez problémů, Pražská plynárenská – bez problémů  a Pražské vodovody a kanalizace – bez závažných problémů.
 • Všechna záchytná parkoviště P+R (celkem 14) jsou v provozu. Na parkovištích Nové Butovice, Palmovka, Běchovice, Opatov probíhá dokončování odstraňování sněhu. Všechna parkoviště jsou průběžně kontrolována.

 • TSK HMP řešila:

  • Problémová místa do 6:00 hod.:

1)    Jižní spojka – směr Praha 9 před zavěšeným lanovým mostem s kolizí dvou nákladních vozidel. Sjízdnost zajištěna s pomocí dvojice sypačů ve 2:20 hod. Vzhledem k blokaci kamionů po dopravní nehodě levý jízdní pruh a střední jízdní pruh neprůjezdný. Odtahy dokončeny v 6:00 hod.

2)    K Barrandovu – směr z centra křižovatka Pod Habrovou, blokace obou jízdních pruhů nákladní vozidla. Za asistence Policie ČR proveden posyp příjezdem sypače v protisměru, zprovoznění levého jízdního pruhu a následné opakované ošetření průjezdem dvou sypačů ve 2:10 hod.

3)    Kbelská – směr do centra před Kolbenova, zledovatělá vozovka, zajištěn posyp inertním materiálem, provoz střídavě převáděn do protisměru za asistence Policie ČR. V návaznosti na závadu se vytvořila kolona na komunikacích Cínovecká ve směru do centra a Chlumecká ve směru do centra.

4)    Jižní spojka – směr z centra sjezd na Spořilovská, zledovatělá vozovka, kamiony v obou sjízdných pruzích, za asistence Policie ČR uvolněno zásahem v protisměru. Do vyřešení situace odklon provozu přes komunikaci K Barrandovu.

5)    Průmyslová – směr Hloubětín u komunikace Tiskařská, neprůjezdné pro nepojízdný kamion. Odstraněno odtahem v 6:45 hod.

  • Problémová místa od 6:00 hod. do 16:00 hod.

V době od 6:00 hod. do 16:00 hod. byly řešeny závady ve sjízdnosti především ve spolupráci s Dopravním podnikem HMP a.s., Policií ČR a dále jednotlivé problémy ve sjízdnosti komunikací dle vlastní kontrolní činnosti a nahlášených podnětů jiných stran. Pro řešení složité dopravní situace průjezdu Jižní spojky na D8 byla opakovaně, lokálně a následně za přidržení provozu s asistencí Policie ČR, ošetřena celoplošně komunikace Kbelská z centra a následně i do centra. Dále byla průběžně s problémy, vyvolanými velkým množstvím nákladních vozidel, ošetřena komunikace Cínovecká do centra, Průmyslová a Chlumecká v obou směrech. Ošetření je komplikováno množstvím vozidel na těchto komunikacích.

  • Problémová místa od 16:00 hod. do 6:00 hod.

Opakovaně byla ošetřena komunikace Kbelská, a to i za aplikace inertního posypového materiálu, vzhledem k nízkým teplotám a lokálnímu namrzaní této komunikace. Pro zajištění sjízdnosti této komunikace v obou směrech je pravidelně kontrolována. Sypač má na ošetření při nízkých teplotách naloženu směs drti a posypové soli a je v pohotovosti na programu. 1x za hodinu byl prováděn pravidelný kontrolní průjezd sypačem pro okamžité odstranění zjištěné závady.

Cínovecká – 0:30 hod. – nepojízdný kamion na komunikaci Cínovecká před sjezdem na komunikaci Kbelská směr do centra, neprůjezdný levý a střední jízdní pruh.

1:00 hod. – proveden lokální posyp – kamion uvolněn Komunikace Cínovecká průjezdná.

Dále probíhalo dočišťování MK I. a II. pořadí a ve 22:00 hod. byl vyhlášen výjezd na provedení likvidačního posypu na MK III. Pořadí. Zahájen úklid chodníků. TSK poskytla od 22:30 hod. DP HMP a.s. sypač s radlicí a sypač s čelním odmítacím válcem k provedení údržby výhybek na tramvajových tratích.

Situace je stabilizovaná. Vozovky na území hl. m. Prahy jsou převážně mokré, místy se zbytky rozbředlého sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností.   

Použitá technika:

motoristické komunikace I. pořadí   

69 sypačů

motoristické komunikace II. pořadí   

57 mechanizmů

ZÚK pro IZS   

1 sypač

ZÚK pro DP HMP a.s.

1 sypač

 

 

V Praze 3. 12. 2010