Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda svolává na úterý 11. ledna schůzku s řediteli pražských zdravotnických zařízeních a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Budou tak mít možnost u kulatého stolu zjistit jaká je personální situace při poskytování lékařské péče a dohodnout se o vzájemné výpomoci. Podle předběžných informací například zůstane v celé Praze nejméně lékařů na odděleních neurologie.

 

Primátor se kvůli možné krizové situaci už dnes účastnil jednání ve své kmenové Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.  Odchod svých lékařů ale řeší všechny pražské nemocnice.

„Tuto situaci nezavinili ředitelé nemocnic. Ti si naopak chtějí navzájem pomoct. Rád bych pomohl i já. Chci se proto sám, a to s dostatečným předstihem, přesvědčit o situaci v pražských zdravotnických zařízeních především s ohledem na možná rizika pro dostupnost akutní péče pro obyvatele Prahy a regionů, kterým pražská zdravotnická zařízení poskytují péči,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.

 „Například v naší nemocnici  JIP neurologie převezme Klinika anestezie a resuscitace. Jsme domluveni také s ředitelem FN V Motole Miloslavem Ludvíkem, že nám v případě potřeby vypomůže,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman.

„Mám 1 100 lékařů, výpověď jich v tuto chvíli podalo přes 40. U nás v nemocnici k ovlivnění kvality a dostupnosti zdravotní péče nedochází a nepočítám, že by zatím došlo. Situace se ale mění každou hodinou,“ říká Miloslav Ludvík, ředitel FN V Motole.

Nejvíce výpovědí podali lékaři ve FN Na Bulovce, Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (viz. přiložená tabulka).  V roce 2009 byl přitom průměrný plat u lékaře v nemocnici, která se řídí platovými tabulkami, 48 723 korun hrubého měsíčně. V porovnání s rokem 2008 vzrostl plat lékařů v celé republice o 6 procent. Příjmy lékařů tak rostly loni nadprůměrně oproti průměrné mzdě v roce 2009. Ta vzrostla o 4 procenta.

Na svolávané schůzce se chce primátor seznámit s informacemi o tom, kolik lékařů v jednotlivých zdravotnických zařízeních podalo výpověď, jak případné odchody ovlivní dostupnost a kvalitu zdravotní péče a jaká opatření zařízení plánují.

Ke schůzce primátor vedle ministra zdravotnictví Leoše Hegera pozval také předsedu poslaneckého výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného a radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ivana Kabického.

Počet podaných výpovědí lékařů k 4. 1. 2011

Název

Celkem výpovědí

Výpovědí vzatých zpět

Fakultní nemocnice Na Bulovce

181

0

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

101

0

Nemocnice Královské Vinohrady

87

0

Fakultní nemocnice V Motole

55

14

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

102

0

Ústřední vojenská nemocnice Praha

0

0

Nemocnice svatého Karla Boromejského

13

0

Nemocnice Na Františku

0

0

CELKEM

539

14

 

 

V Praze 5. 1. 2011

 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; 66. let, primátor hlavního města Prahy; proděkan
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v letech 2003-2010 děkan); lékař v oboru gynekologie a porodnictví, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV; prezident České lékařské komory v letech 1993-1998; absolvent Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze; za své priority v politice hlavního města Prahy považuje: protikorupční opatření, řešení dopravní situace ve městě a oblasti: vědy, výzkumu a vzdělávání