V důsledku oblevy, deště a tání sněhu se v Praze na Vltavě očekává v zítřejších dopoledních hodinách 1. stupeň povodňové aktivity. Před tím, než nastane, je třeba učinit některá preventivní protipovodňová opatření.

 

Proto budou dnes kolem 18. hodiny uzavřena protipovodňová vrata na Čertovce. Do zítřejší 8. hodiny budou vyklizeny a uzavřeny náplavky na území Městských částí Praha 1 a 2 v úseku od nábřeží Ludvíka Svobody po Výtoň a na úseku u loděnice nad Palackého mostem na území Městské části Praha 5.

„Jedná se o obvyklá preventivní opatření, žádné povodňové nebezpečí Praze nehrozí," řekl tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Wolf.

Průtok v Praze je regulován Povodím Vltavy s využitím vodních děl Vltavské kaskády, především rozhodujících vodních děl Lipno I a Orlík. Tato vodní díla mají vytvořeny volné zásobní prostory v celkovém objemu cca 300 mil. m3.

Zásadní vliv na průtok vody ve Vltavě má Berounka a v důsledku možného zvýšeného průtoku na Berounce se předpokládá v dopoledních hodinách v pondělí  10. ledna 2011 dosažení 1. stupně povodňové aktivity (450 m3/s)  na Vltavě.

Jak zdůraznil ředitel odboru krizového řízení města Petr Beran, Praha postupuje dle povodňového plánu, který přesně stanovuje, kdy a jaká opatření je třeba v souvislosti se zvýšeným průtokem ve Vltavě učinit.

Odbor krizového řízení zajišťuje nepřetržitou výměnu informací s Dispečinkem Povodí Vltavy o aktuálním stavu průtoku vodních toků Vltavy a Berounky na území hl. města a o dalších prognózách. „Podle stávajících prognóz průtok v Praze nepřekročí 600 m3/s, tedy lodní doprava nebude omezena,“ dodal ředitel odboru Petr Beran.

 

 

V Praze 9. 1. 2011