Dnes odpoledne se na pražské radnici poprvé sešel Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP. Hlavním bodem jednání byla nutnost aktualizace Protikorupční strategie hl. m. Prahy.

 

V rámci hlavního jednacího bodu členové výboru diskutovali o potřebě aktualizace Protikorupční strategie. S ohledem na novelu zákona o veřejných zakázkách přijal výbor usnesení, ve kterém doporučuje Radě hl. m. Prahy sjednotit současná opatření k účasti uchazečů výběrových řízení s netransparentní majetkovou strukturou a s vlastnictvím tzv. akcií na doručitele s platným zněním zákona o veřejných zakázkách. Na základě obsáhlé diskuse k problematice zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy členové výboru přijali usnesení, kterým doporučují Radě hl. m. Prahy vytvoření materiálu k možnostem pověření Kontrolního výboru ZHMP dohledem na průběh zadávacích řízení, který by byl následně projednán v ZHMP.

Kromě Protikorupční strategie hl. m. Prahy probírali členové výboru také etický kodex zastupitele, aktualizaci pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy a aktuální stav čerpání z Operačních programů Praha – adaptabilita (OPPA) a Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

 

 

V Praze 5. 1. 2011