/zpráva z 39. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2010/

 

Městská rada dnes schválila nový harmonogram prací pro sestavení konečné verze návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, který nahradil harmonogram schválený v červnu letošního roku. Stanovuje termíny projednání návrhu rozpočtu v jednotlivých orgánech hl. m. Prahy a předložení jeho konečné verze 17. února Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

 

Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být návrh rozpočtu vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Protože tato podmínka nemohla být z časových důvodů splněna, schválilo pražské zastupitelstvo usnesením č. 1/7 ze dne 30. listopadu 2011 rozpočtové provizorium. Pro sestavení konečné verze návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011

bylo nutné vypracovat nový harmonogram.

 Příloha:  
Harmonogram prací pro sestavení konečné verze návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011  Word

 

 

V Praze 3. 12. 2010