Radní hl. m. Prahy pro životní prostředí a odpadové hospodářství Petr Štěpánek dnes otevřel nový areál provozně skladového objektu sběrného dvora Chvalkovická v Horních Počernicích, na který poskytlo město investiční dotaci 7,5 mil. korun. Rozšíření stávajícího sběrného dvora přispěje k lepším službám pro občany, kteří sem mohou vozit odpad z dvanácti pražských městských částí.

 

„Sběrný dvůr Praha Chvalkovická, zařazený do odpadového systému hlavního města Prahy, byl otevřen 1. dubna 2000. Provozovatelem Sběrného dvora je Městská část Praha 20 – odbor Místního hospodářství a Magistrát na něj ročně přispívá ze svého rozpočtu částkou cca 4 miliony korun. Tento sběrný dvůr je nejvíce využívaným dvorem na území Prahy, slouží obyvatelům městských částí Hloubětín, Praha 14, Čakovice, Satalice, Letňany, Kbely, Vinoř, Horní Počernice, Dolní Počernice, Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice,“ řekl při otvírání nové budovy radní Petr Štěpánek. „Progresivní trend zahušťování sítě sběrných dvorů navazuje na Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy, kde se hlavní město zavazuje vybudovat nejméně 20 sběrných dvorů na svém území. Služeb sběrných dvorů Pražané využívají čím dál tím více, což ostatně dokazují statistiky. Nárůst odebraných tun odpadu za rok 2008 oproti roku 2006 je asi 67 %,“ dodal radní.

V nové budově získává Sběrný dvůr Chvalkovice sociální zařízení a šatny pro zaměstnance, sklad elektrozařízení, garážová místa pro strojní vybavení dvora a další skladové prostory. Dále dojde, následnou úpravou dvora, k rozšíření plochy sběrného dvora. Městská část Praha 20 získává v budově nové potřebné skladové plochy, místa pro archiv a byt správce. Úpravou plochy také vznikla nová parkovací místa pro pracovníky úřadu MČ Praha 20, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky městského úřadu.

 

Přehled nárůstu využívání sběrného dvora v letech 2000-2008:

období  denní průměr přijatý odpad v tunách   počet zákazníků
od 1. 4. 2000 19,3 974,97 4 126
r. 2001 28,4 2 164,21 8 585
r. 2002 43,1 4 025,36 13 010
r. 2003 58,5 5 207,78 17 716
r. 2004 70,2 6 045,36 21 274
r. 2005 87,6 6 821,06 26 645
r. 2006 95,76 7 683,48 29 038
r. 2007 98,73 7 084,001*    29 815
r. 2008 112,25 7 640,447* 34 123
* objemný odpad do roku 2006 odhadem při odběru a od r. 2007 dle vážních lístků

Ve sběrných dvorech mohou Pražané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa..), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav v množství do 1 metru krychlového zdarma, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení. Zpoplatněno je pouze odložení pneumatik osobních vozidel (25 Kč za kus) a suti, pokud její objem přesáhne jeden metr krychlový. Osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Více informací o sběrných dvorech naleznete na www.psas.cz  nebo na https://envis.praha.eu.


 Příloha 
 Sběrné dvory hl. m. Prahy  Word

 

 

V Praze 15. 10. 2009

 


Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.