Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je prostě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad a pracovníci Pražských služeb a. s. je odvezou. Pražané mohou vánoční stromky, které dosloužily odvést také do sběrného dvora či kompostárny.

 

„Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem jsou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2010 do 28. 2. 2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu,“ uvádí tisková mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová a dodává: „Minulý rok jsme odvezli více než 300 tisíc vyhozených vánočních stromečků a podobné množství předpokládáme i v letošním roce.“

Pro vyhozené symboly Vánoc existuje i ekologické využití. Stromky je možné seštěpkovat a použít do kompostu, ale vzhledem k tomu, že na nich mnohdy zůstávají háčky či hliníkové pásky, musí se stromky odvážet do spalovny. Ze stejného důvodu se nedoporučuje ani odnášení vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř. Kdyby se dostal háček do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout. Umělé stromky ve většině případů lidé opět uschovají na další Vánoce. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora, jejichž seznam občané naleznou na webových stránkách Pražských služeb  - www.psas.cz.  

 

 

V Praze,  3. 1. 2011