Dnes se podruhé sešel Kulturní výbor ZHMP. V programu jednání byla především grantová politika hl. m. Prahy a návrh na udělení grantů v oblasti kultury a volného času.

 

Kulturní výbor ZHMP navrhl ke schválení grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015 a udělení jednoletých grantů v oblasti kultury pro rok 2011. V rozpočtu hl. m. Prahy je na jednoleté granty vymezena částka ve výši 68,3 miliónů korun.

Rozhodnutí o některých bodech programu byla odročena na další jednání výboru. Jde o udělení čtyřletých grantů od roku 2012, pravidla pro posuzování partnerství HMP v oblasti kultury a volného času a návrh na transformaci příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP

 

 

V Praze  5. 1. 2011