Dnes krátce před polednem proběhla na Vyšehradě za účasti radního hl. m. Prahy Petra Štěpánka slavnostní výsadba Stromu míru, které se zúčastnili zástupci různých duchovních tradic a další představitelé politického a kulturního života. Na Vyšehradě byla při této příležitosti vysazena lípa, která je považována za český národní strom.

 

Tato akce je příležitostí společně si připomenout potřebu míru ve světě prostřednictvím tolerance a porozumění mezi různými kulturami a náboženstvími. Zároveň symbolicky odkazuje na ochranu přírody celé naší planety, neboť mír se nevztahuje pouze na vztahy lidí mezi sebou, ale též na vztah člověka k Zemi a k životnímu prostředí.

Dnes krátce před polednem proběhla na Vyšehradě za účasti radního hl. m. Prahy Petra Štěpánka slavnostní výsadba Stromu míru, které se zúčastnili zástupci různých duchovních tradic a další představitelé politického a kulturního života. Na Vyšehradě byla při této příležitosti vysazena lípa, která je považována za český národní strom. „Pražský Strom míru je potomkem památné Semtinské lípy, která stála na mírném návrší u silnice ze Sobotky ke hradu Kost a byla dominantním orientačním bodem krajiny Českého ráje. Semtinská lípa byla vysazena ke zvýraznění sochy svatého Jana Nepomuckého v roce 1728. Lípy byly původně dvě, jednu vyvrátila vichřice již v roce 1858. Druhá byla v roce l989 postižena prudkým vichrem a přišla o část své koruny. V roce 2000 ji vichřice zlomila úplně a dnes ji připomíná originální památník. Lípa byla 32 metrů vysoká, její kmen měl obvod téměř osm metrů. Ještě před úplným zničením staré lípy z ní byl v rámci projektu Záchrana genofondu památných stromů odebrán v roce 1996 vzorek, ze kterého byl ve Výzkumném ústavu Silva-Taroucy v Průhonicích vypěstován nový strom, “ popsal historii nově vysazovaného Stromu míru radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek.

Iniciátorem celé akce je Velvyslanec míru, Jeho Svatost svámí Mahéšvaránanda, duchovní učitel a humanitární pracovník. Prostřednictvím International World Peace Council of Mahatma Gandhi and Sri Swami Madhavananda pořádá mírové konference s tématy jako je pomoc dětem postiženým válkou, globální změny klimatu, náboženství a mír ve světě apod. V letošním roce se konala jeho zatím poslední mírová konference ve Wellingtonu. V roce 2007 proběhla pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma Mírová konference mládeže v Praze.

 

 

V Praze, 1.12.2008

 


Mgr. Petr Štěpánek, CSc. – radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v rámci ekologické politiky města, správy a rozvoje zelených ploch města, tvorby Územního energetického dokumentu. Oblast odpadového hospodářství, oblast cyklostezek, ekologické výchovy a oblast vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí.


_