Včera odstartovala na Vypichu ražba nového úseku metra A. Do štoly Markéta, která je přístupovou štolou pro novou stanici Petřiny, uložil pražský primátor Pavel Bém sošku svaté Barbory, která je patronkou horníků a tunelářů. Sošku vysvětil páter Benedikt Kolaja.

 

21.6.2010-Zahájení ražby prodloužení metra A„Pražská hromadná doprava je jedna z nejkvalitnějších v Evropě, metro přepravuje téměř padesát procent obyvatel metropole. Prodloužení metra A o více než šest kilometrů usnadní cestování dalším desítkám tisíc cestujících z Prahy a okolí. V době ekonomické krize dává Praha další střípek do mozaiky podpory rozumné ekonomické stimulace,“ řekl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Radní hl. m. Prahy Radovan Šteiner připomněl vznik a tradici svěcení sv. Barbory, jakožto patronky horníků a tunelářů: „Chtěl bych Praze a Pražanům popřát, aby těch Barborek bylo v Praze do budoucna co nejvíce. Tak tedy ať Barborka chrání životy vás stavbařů a do budoucnosti ať chrání životy nás uživatelů pražského metra.“

K přání, aby sv. Barbora držela ochrannou ruku nad stavbaři, se připojili také starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák a generální ředitel spol. Metrostav Pavel Pilát.

Ze staveniště nedaleko tramvajové točny na Vypichu se bude razit do dvou směrů. Připravena už je štola pro stanici Petřiny i štola pro tunel k motolské nemocnici. Tunely metra budou razit dva plně mechanizované razicí štíty, které se do Česka podle zástupců Metrostavu, který se bude na stavě podílet spolu s firmou Hochtief CZ, vrátí téměř po 40 letech.

Nová trať ze současné konečné stanice Dejvická povede do Motola, kam by se cestující mohli svézt v roce 2014. Součástí tohoto úseku budou stanice Červený Vrch, Veleslavín a Petřiny. Poté by měla pokračovat stavba metra až k ruzyňskému letišti, kam má metro začít jezdit až v roce 2018.

 

 

V Praze 22. 6. 2010    

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně zvolen 30. 11. 2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl. m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl. m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl. m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.


Radovan Šteiner – radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy

Do funkce opětovně zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti výstavby, rozvoje a údržby dopravní infrastruktury, rozvoje MHD, koordinace a řízení dopravních systémů a procesů.