Již po třinácté byla na pražském Palachově náměstí rozsvícena veřejná Menora, která je symbolem židovského svátku Chanuka. Letošní menoru slavnostně rozsvítil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda spolu s Rabbi Manis Barashem.

5.12.2010 Rozsvěcení Menory„Sešli jsme se dnes, abychom symbolickým zažehnutím zahájili svátek Chanuky. Je to doufejme znamením, že se židovská tradice navrací do naší každodennosti. Nikoliv jako něco cizího, obestřeného závojem tajemna, ale jako samozřejmost. Chanuka je nejen vzpomínkou na zázračné jako vítězství světla, lze pohledem z vnějšku, vnímat i jako příležitost k reflexi. A připomenout si jak krátká je lidská paměť a jak ošidné a nebezpečné je přehlížení a vyprazdňování tradic,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda k svátku Chanuka, kterým si v židovském měsíci kislev židé na celém světě připomínají tento osmidenní svátek světla, jehož začátek připadl letošního roku na 1. prosince.

Slavnostního veřejného zapálení světel pražské Menory se i letos uskutečnilo za přítomnosti významných osobností pražského politického a kulturního života. Na náměstí Jana Palacha také zaznělo tradiční požehnání a židovské zpěvy.

Osm světel Menory symbolizují vítězství světla nad tmou, svobody nad porobou. Poselství Chanuky, kdy židovský národ zvítězil nad útlakem, se v dnešní době vztahuje na všechny národy světa a jejich lid bez rozdílu víry.

 

V Praze 5. 12. 2010