Uctění památky obětí ze 17. listopadu 1939 - Národní třída (Portál hlavního města Prahy)

17.11.2013 - Uctění památky obětí ze 17. listopadu 1939 - Národní třída

Celkový počet: 9
Celkový počet: 9

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.