13.11.2020 - Vyvěšování státních vlajek na Václavském náměstí k 17. listopadu

Celkový počet: 15
Celkový počet: 15

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.