25.10.2016 - Předávání čestných občanství hl. m. Prahy a Stříbrné medaile hl. m. Prahy

Celkový počet: 3
Celkový počet: 3

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.