22.3.2017 - Slavnostní posvěcení a uložení sošky svaté Barbory na stavbu kolektoru u Hlávkova mostu

Celkový počet: 14
Celkový počet: 14

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.