17.10.2016 - Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Celkový počet: 5
Celkový počet: 5

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.