22.6.2017 - Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a příprava Implementačního plánu

Celkový počet: 8
Celkový počet: 8

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.