3.7.2017 - Zahájení zkušebního provozu nové kompostárny rostlinného odpadu

Celkový počet: 10
Celkový počet: 10

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.