3.5.2017 - Prohlídka stavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod

Celkový počet: 11
Celkový počet: 11

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.