14.1.2016 - Vyhlášení výsledků soutěže Zelená informacím a převzetí ceny Prahu

Celkový počet: 7
Celkový počet: 7

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.