22.3.2018 - Převzetí ocenění pro Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy - část Nedvězí

Celkový počet: 6
Celkový počet: 6

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.