4.11.2015 - Slavnostní zahájení výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod

Celkový počet: 4
Celkový počet: 4

Užití fotografií je možné pouze pro osobní potřebu uživatele portálu www.praha.eu. Užití fotografií pro jinou než osobní potřebu je možné pouze se souhlasem autora.