Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
České hlavní město postupně modrá. Zóny placeného stání vymezené takto zbarvenými pruhy se budou nově zavádět v Praze 10, ale také v Letňanech. A tahle vlna dokonce asi dospěje až do Klánovic. Soubor návrhů na změny a rozšíření schválili pražští radní. Městské části chtějí zajistit, aby jejich občané mohli zaparkovat ve svém okolí. Výrazně se tak ale může zkomplikovat cesta do Prahy pro desítky tisíc lidí přijíždějících zvenčí. Já budu vysílání pražského náměstka pro dopravu Adama Scheinherra z hnutí Praha Sobě, dobrý den.

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
A Václava Bílka z hnutí ANO člena Výboru pro dopravu. Dobrý den i vám.

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Co pane náměstku vedlo pražské radní k tomu, aby schválili zavedení nebo rozšíření zón placeného stání?

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Tak vždy se zřizují zóny placeného stání podle toho, jak si daná městská část o to zažádá a tím nařízením, které jsme dnes schválit tak ty zóny nejsou dnes zřízeny, ale pouze umožňujeme jejich zřízení. Ale nyní bude na městských částech, aby si to projednali, jak s veřejností občany tak i se silničními správními úřady. Až poté budou moci skutečně namalovat.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Tak, ale když jste umožnili jejich vznik tak asi předpokládáte, že to má nějaké výhody. Tak jaké podle vás?

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Tak ta největší je výhoda k čemu vlastně zóny placeného stání jsou zřízeny. Od zákona je to definováno v zákoně je právě pro ochranu rezidentů tak, aby ti co tam bydlí a mohli u svého bydliště zaparkovat.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Je pane Bílku z vašeho pohledu pochopitelné, že když nemůžou rezidenti zaparkovat před svým domem, protože jim zaberou místo lidé přijíždějící z okolí hlavního města, že by se měla tato omezená parkovací místa chránit?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Tak určitě by se parkovací místo měla chránit ale tento krok co dneska rozhodl radní, co rozhodla rada je velmi nesystémový, protože vy přelejete ten problém akorát o dalším městskou část směrem ven k prstenci Prahy.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
No ale nemyslíte si, že opravdu ta situace těch lidí na místě těch, kteří tam bydlí tak je závažná a že potřeba to řešit hned?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Tak určitě to potřeba řešit hned. Ale mělo by se to řešit systémově. Vy můžete přece pracovat s časem a můžete umožnit těm rezidentům tam pobývat v době, kdy oni potřebují samozřejmě, když přijedu odpoledne z práce nebo večer tak, aby mohli zaparkovat a ráno odjedou.A pokud vy neumožníte ostatním Pražanům parkovat na těch jednotlivých městských částech tak komplikujete život těm ostatním Pražanům a pomáháte pouze rezidentům.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Tak co říkáte pane Scheinherre na námitku, že je to nesystémové, že by se mělo více pracovat s časem, jaksi nějak pružně to zařídit, aby tam mohli parkovat, jak rezidenti tak v době, kdy tam nejsou tak třeba další občané Prahy nebo středních Čech. A, že se tenhle problém akorát přelije z jedné městské části další nebo na okraj Prahy?

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Tak je potřeba říci, že my z pozice hlavního města magistrátu vždy respektujeme požadavky městských částí v tomto ohledu. A všechny okolní městské části, které, kterých se to dotkne, tak o tom opatření ví a můžou o tom opatření, o toto opatření také požádat. Pokud nějaká městská část má zkrátka problémy s parkováním tak já se snažím ho nějakým způsobem řešit. A není pravda, že v té městské části by již návštěvníci nemohli zaparkovat, protože se řízením modrých zón se zřídí i fialové zóny, které budou moci využívat právě návštěvníci, ale tím primárním účelem je samozřejmě ochrana těch rezidentů.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Neřeší se ten problém dalších občanů Prahy a jiný parkujících zřízením kromě modrých těch fialových zón, pane Bílku?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Tak částečně jistě ano, ale mě celou, celý problém parkování, my jsme vždycky tvrdili, že Praha by měla mít jednu parkovací zónu. To znamená umožnila všem Pražanům parkovat na všech možných místech v Praze, protože tím dáváme možnost se Pražanům volně pohybovat po městě a ne, aby jsme jim bránili v tom, aby mohli přejíždět z jedné městské části do druhé.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Měla by mít Praha jednu parkovací zónu tak, aby na těch různých místech Prahy zaparkovali nejenom ti co tam bydlí ale prostě i ti, kteří cestují z jedné strany města na druhé pane Scheinherre.

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Tak já, myslím si, že se tady bavíme trošku o dvou různých věcech. Jedna věc je, že tam, kde zřizujeme tyto zóny placeného stání, tak si o to požádali ty městské části z důvodu ne, že by tam jezdí lidí Pražané ale většinou tam jezdí právě spíše Středočeši, kteří dojíždí dovnitř do Prahy. A není to problém dojíždění Pražanů mezi různými městskými částmi. A pak já samozřejmě tento argument s jednou zónou, ale já ji nemůžu zřídit, protože od zákona můžete pouze mít rezidentské parkování v obci, ve které máte trvalé bydliště. A já ten zákon nemůžu změnit, takže postupuji přesně tak jak je to napsané v zákoně. A obec je vnímána jako městská část.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Tak je to možné pane Bílku, udělat pro celou Prahu jednu zónu, když existují takové zákonné bariéry, o kterých mluví Adam Scheinherr?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Já si myslím oni, jestli si to správně vysvětlujeme, protože si myslím, že není, že občan je občan hlavní město Praha, nikoliv městské části.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Já bych se podíval ještě na to, když jste říkal pane Scheinherre, že jezdí do Prahy zvlášť do těch okrajových částí spíše Středočeši. Tak Josef Kocourek ČVUT považuje modré zóny bez jakékoliv další koncepce za největší nešvar, který v Praze vzniká. Pro dojíždějící řidiče prý nevytvořilo město nic dalšího. Nemělo to tady vzniknout obráceně? Nejdřív zřídit dostatek P+R parkovišť a teprve potom zavést modré zóny?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Tak zase primárně my řešíme i problémy těch rezidentů, kteří bydlí a, kteří o to žádají. Žádají o to ty městské části a my jim jdeme vstříc. Za druhé budujeme P+R parkoviště. V minulém roce jsme vybudovali v P+R parkoviště o celkové ploše přes 500 parkovacích míst. V letošním roce už jsme otevřeli asi 570 parkovacích a zrovna v pondělí jsme zahájili stavbu P+R parkoviště na Černým mostě, kde bude zřízeno 880 parkovacích míst. Takže ty problémy jsou samozřejmě spojité ale my si je snažíme oba dva řešit paralelně.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Pane Bílku, myslíte si že hlavní město staví dostatek těch odstavných parkovišť, parkovacích domů tak, aby ti, kteří přijíždějí do Prahy měli, kde zaparkovat a dojet třeba hromadnou dopravou až do centra?

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Tak určitě těch míst dostatek není. Samozřejmě, že tady bych se asi pana náměstka zastal, protože tam převážně, pokud se týče Středočechům asi bylo vhodné, aby ty bude muset parkoviště byly mimo hranici Prahy, to znamená na vlakových spojích do Prahy, anebo nebo na autobusových linkách. Na druhou stranu, pokud se týká třeba parkoviště na Černém Mostě. V tuto chvíli na parkoviště na Černém Mostě je 300, přes 300 míst a staví se jich 880. Takže jich není 880 a, když odečtete stávající místo, tak jich je jenom 500. Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, kolik to jedno parkovací místo v Praze stojí. Ty částky se pohybují od jednoho milionu korun a výše za jedno parkovací místo. Tam si myslím, že je to hodně v nepořádku, že by se Praha měla zamyslet nad tím, protože se dají realizovat parkovací domy. Jedno parkovací místo stojí často 150, 200 000 po zkušenosti z jiných municipalit, anebo ze soukromých investorů.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Podle studie dopravní fakulty ČVUT do centra jezdí přibližně stonásobně víc aut než, kolik je k dispozici sběrný parkovacích míst pane Scheinherre. Což je dost velký nesoulad. Čili nemělo by to tempo výstavby být rychlejší a navíc nemělo by se tam stavět, dejme tomu, levněji, jak říká pan Bílek?

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Tak v okamžiku, kdy je to stonásobně vyšší je to ten příjezd do Prahy v automobilech, tak my vidíme spíše spíše řešení v tom, že podpoříme maximálně městskou hromadnou dopravu, příměstskou dopravu regionální tak, aby ti lidé jak už zmiňoval pan Bílek mohli přestoupit ihned na vlakových stanicích ve Středočeském kraji a přestoupit z automobilu na vlak. A kapacitní železniční dopravou se dostat ihned do města a nemuseli dojíždět ani na ten okraj Prahy. A to si myslím, že ta největší výzva, aby jsme zvýšili kapacitu příměstské železnice a dostali je občany právě /nesrozumitelné/.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor. Tolik pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z hnutí Praha Sobě. A mluvili jsme také s Václavem Bílkem z hnutí ANO členem Výboru pro dopravu. Oběma díky, na slyšenou.

Václav BÍLEK, člen Výboru dopravy a bezpečnosti /ANO/
Také děkuji, na slyšenou.

Adam SCHEINHERR, náměstek pražského primátora /Praha sobě/
Na slyšenou.