Moderátorka:

Pěkný den. Po letní pauze vás vítám zpět u pořadu K věci. A dnešní téma. Cestující v Praze si od srpna musí připlatit za jednotlivé jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Bylo zdražení nutné? Dočká se pražská MHD nových služeb nebo spojů a bude mít Praha čtvrtou trasu metra nebo více cyklostezek? Budu se ptát. A mým dnešním hostem je Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu ze sdružení Praha sobě. Dobrý den.

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Pěkné odpoledne.

 

Moderátorka:

Pražská MHD by nás měla dostat na místo včas a levně. Dnes to platí jen částečně. Pane náměstku, to jsou slova vytažená z vašeho předvolebního programu z roku 2018. Tak co byste řekl, platí to dnes a co z toho platí dnes?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak já si myslím, že to platí zcela určitě, protože pražská MHD patří mezi jedny z nejlepších MHD na světě. V těch žebříčkách obsazujeme nějaké šesté místo a pracujeme na jejím rozvoji. Zahájili jsme stavbu třeba nových tramvajových tratí. Pracujeme na stavbě metra D a to jsou další přidané hodnoty a rozvoj, na kterém pracujeme.

 

Moderátorka:

Nicméně já narážím pochopitelně na to, že Praha od srpna zvedla ceny jednorázového jízdného za pražskou MHD. Zvedly se také ceny ve středních Čechách. Co vedlo vládnoucí koalici k tomuto kroku a bylo opravdu nutné zdražovat?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak toto zdražení nastalo po dvaceti letech. Vemte si, jaké byly ceny před dvaceti lety, jaké byly výplaty, v Praze rostla průměrná cena třikrát. Jak rostly třeba energie, s kterýma jezdí naše spoje, ať už elektřina nebo nafta. A zkrátka zvyšování cen se neubráníme. Ale my jsme chtěli, abysme zajistili vlastně těm pravidelným cestujícím stále levnou MHD. Ti stále si mohou koupit roční jízdenku s tím, že stojí deset korun na den a navíc jsme zavedli pro lidi v hmotné nouzi nový tarif, takže těm, co to potřebují nejvíc, naopak jsme ještě ulehčili.

 

Moderátorka:

Nicméně mně jde přesto o to načasování. Jsme v době po pandemii, řada lidí možná se opravdu octla v nějakých hmotných nesnázích. Jak sám říkáte, všechno zdražuje. Proč ten obrat, proč to zdražení přišlo právě teď v tomto momentu?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak my jsme jako Dopravní podnik samozřejmě byli také poškozeni celou pandemií. Jsme se snažili, zda by nám vláda nepomohla s tímto, ostatně jako všechny ostatní dopravní podniky v republice. Bohužel pomoci jsme nedostali. Musím říci, že naopak také s vládníma balíčkama, které nás poškodily jako město a ztratili jsme několik miliard korun. A naopak od ledna vlastně všem vzrostly platy. Takže já věřím, že občané po dvaceti letech vlastně připustí, že cena může být jízdenky o šest korun vyšší.

 

Moderátorka:

Mimochodem to zdražení přišlo jen několik měsíců před volbami, což se z čistě laického pohledu zdá být relativně kuriózní krok. Je to rozumné?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak já si myslím, že právě na tom ukazujeme, že se nerozhodujeme podle nálad nebo podle předvolebních průzkumů, ale skutečně se rozhodujeme tak, jak to Dopravní podnik či MHD potřebuje a děláme ty racionální kroky, abysme udrželi tu úroveň kvality. Protože jediné dvě řešení, které jsou, je buď dostávat větší kompenzaci v rámci tržeb z jízdného anebo snižovat komfort pro cestující, snižovat počet spojů a to si myslím, že je právě pro Pražany zásadní, abysme udrželi ten počet spojů, na jaký jsou zvyklí a abysme je pravidelně dostali do práce a do školy.

 

Moderátorka:

Vy tedy říkáte, že reagujete na potřeby Dopravního podniku a pražské MHD. Já si tedy s dovolením vypůjčím slova šéfa Dopravního podniku Petra Witowského, který tady byl na rozhovoru na podzim loňského roku a cituji, podle jeho slov zdražování bylo výhradně politické rozhodnutí. Tak reagovali jste opravdu na potřebu nebo šlo spíše o politiku?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

To si myslím, že je trošku vytržené z kontextu. On to myslí to, že je to tak politicky citlivá otázka, že je to nakonec politické rozhodnutí. Ale on tam sám říkal, že zdražení je nutné.

 

Moderátorka:

Dobře. Pojďme tedy k obsahu a k tomu, co nás v MHD skutečně čeká, jakých se dočkáme změn. Opět si vypůjčím slova z vašeho předvolebního programu. Zaručení komfortu zkrátka něco stojí. Pardon, jsou to slova z vašeho rozhovoru loňského pro Novinky.cz. Já se tedy ptám, o jakém komfortu mluvíme a co můžeme čekat za změny?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak nedávno jsme otevřeli bezbariérovou stanici Karlovo náměstí. Otevřeli jsme, spustili jsme novou linku 19, která jezdí až ke stanici metra Pankrác, kam padesát let nejezdila tramvaj. Zahájili jsme stavbu tramvajové trati na Barrandov, z Barrandova na Holyni. V blízké době zahájíme rekonstrukci a stavbu bezbariérového zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad a probíhá geologický průzkum metra D. A koneckonců jsme ještě získali stavební povolení na tramvajovou trať z Modřan do Libuše, kde plánujeme zahájit stavbu také v následujících týdnech či měsících.

 

Moderátorka:

Pane náměstku, pak ale na druhé straně, když se zeptáte Pražanů, jsou tady desítky výluk, s kterými se musíme v létě potýkat, je tady řada prodloužených intervalů. A to nemluvím jenom o létě, to se bavíme už o takzvaném covidovém režimu, který stále přetrvává. Můžeme čekat, že se věci vrátí víceméně do normálu, tak jak jsme je znali před tou pandemií? Že dojde k nějakému narovnání nebo naopak Dopravní podnik a magistrát vyhodnotí, že není potřeba třeba častovat intervaly?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak to bych vás opravil, protože od 15. července již covidové intervaly žádné neplatí. Máme již MHD plně v provozu, jako byla v prázdninovém provozu 2019, roku 2019. A vlastně ty výluky, které zažíváme, ty nejsou spojené jen tak, že by to byla výluka pro nic za nic, ale je to právě, že vracíme stav té infrastruktury tak, aby nebyl havarijní, a naopak do ní investujeme tak, aby dlouhodobě byla bezpečná a aby i přístup pro cestující na zastávky byl bezbariérový, lepší. A s tím je spojená vždy nějaká rekonstrukce, která bohužel krátkodobě znamená omezení během těch stavebních prací. Ale myslím si, že to musí každý pochopit.

 

Moderátorka:

Petr Witowski nicméně na podzim naznačoval, že je i možné zrušení některých spojů nebo zkrácení linek. To vy tedy popíráte. To zatím není ve hře.

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak díky tomu, že jsme přistoupili k částečnému zvýšení cen u toho jednotlivého jízdného, tak naopak za ten komfort a ty intervaly zachováváme a nedošlo ke zrušení nějakých linek.

 

Moderátorka:

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu, zůstává dnešním hostem pořadu K věci. Budoucnost metra D je velké téma posledních dnů. Pražský Dopravní podnik začne stavět novou trasu metra D teprve tehdy, kdy bude mít pravomocné stavební povolení. To podle informací z médií zatím tedy nemá. Na čem situace vázne?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak aktuálně vlastně bylo vydané nepravomocné stavební povolení a přišlo do něj odvolání od pankrácké společnosti, což je místní spolek z Pankráce. A takže to stavební povolení bude nyní řešit ministerstvo dopravy. Každopádně ještě nyní stále probíhá geologický průzkum a ten bude probíhat až do konce roku. Takže zatím ty práce nejsou ve zdržení.

 

Moderátorka:

Mimochodem kvůli metru D, vy jste to teď sám zmiňoval, nastal také rozkol u Pirátů, protože jedna vlastně z vedoucích postav toho hnutí byla členkou Pirátské strany, tedy do minulého týdne, dnes už není. Jak se podle vás tento spor bude vyvíjet a bude to nějak výrazně delší dobu komplikovat stav a ta rozhodování?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak já nejsem členem Pirátů. Já bych si k těmhle interním jejich záležitostem nevyjadřoval. Já jsem členem Praha sobě.

 

Moderátorka:

To já vím, ale věřím, že jako koaliční partner se ptáte na ty okolnosti a sledujete průtahy, tak se ptám, jaká dle vašeho očekávání budou mít pokračování?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Vzhledem k Pirátům, tak jednak ta paní nebyla členkou Pirátské strany, byla členkou zastupitelského klubu. A byla z něho minulý týden vyloučena, takže já už o jejich interních záležitostech tímto víc nevím.

 

Moderátorka:

Dobře. Zkusme tedy možná divákům říct, kdy je podle vás reálné, že skutečně dojde k dokončení a zprovoznění nové trasy metra D. Teď se mluví dokonce o roku 2029. Je to reálný plán?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Ano, je to tak. Protože výstavba trvá osm let.

 

Moderátorka:

Jste přesvědčen, že k té stavbě opravdu dojde? Protože ty plány se neustále odsouvají, posouvají, přišel Covid. V jednom z rozhovorů šéf Dopravního podniku Petr Witowski zmiňoval, že možná nakonec zjistíme, že Praha takové metro vůbec nepotřebuje i vzhledem k tomu, že někteří Pražané odvykají MHD. Nemůže se na těch plánech něco změnit?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Já si myslím, že ne. Já když jsem nastoupil, tak ta stavba neměla ani pravomocné územní rozhodnutí. Bylo na něj podané žaloby. A my jsme tu stavbu uvedli do stádia, že jsme zahájili geologický průzkum, získali pravomocné územní rozhodnutí a ta stavba je samozřejmě zanesena i v územním plánu, má platnou EIA, posouzení vlivu na životní prostředí a vlastně už zbývá jenom ten poslední článeček a můžeme začít stavět. Ta stavba je neuvěřitelně potřebná pro Prahu, Pražany, pro vlastně, pro to, abysme snížili dojíždění Středočechů skrz naše zabydlené části města auty a abysme jim nabídli kvalitní přestup na MHD. Já si nevybavuju, že by to takhle Petr Witowski někde rozporoval.

 

Moderátorka:

Pane náměstku, nicméně na ten poslední článeček, který zmiňujete, a na to povolení se stále čeká. Ty průtahy se prodlužují. Kdy se tedy podle vás reálně začne takzvaně kopat do země?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Já doufám, že to bude nejpozději na jaře příštího roku.

 

Moderátorka:

Mimochodem každé průtahy tu stavbu prodražují. Seznam Zprávy minulý týden respektive v červnu přinesl informace, že stavba se prodraží až o sto miliard korun. Vy jste to podle informací téhož média řešili také na schůzce na magistrátu. Sedí ta částka? A jak reagujete na takové prodražení?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

To určitě není částka, o které se bavíme. 100 miliard korun jsou celkové náklady té stavby. Nikoliv navýšení.

 

Moderátorka:

Omlouvám se, že se částka prodraží až na 100 miliard. Nicméně původně ještě loni se mluvilo o 70 miliardách korun.

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Těch 70 miliard korun, to bylo odhad někdy z roku 2011, myslím, takže během toho došlo k navýšení stavebních prací i k inflaci o nějakých 30 %, takže to odpovídá.

 

Moderátorka:

Nestane se podle vás, že ta částka do příštího roku ještě naroste?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak každý rok se navyšují stavební práce a probíhá nějaká inflace, ale bude to v tom letošní, ceny dle letošních úrovní na trhu je něco okolo 100 miliard korun.