Posměšně reakce o víkendu vyvolala nová podoba Smetanova nábřeží. Náměstek po dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě), který o vytvoření pěší zóny rozhodl bez souhlasu zbytku koalice či městské části, ještě minulý týden mluvil o tom, že by se tímto krokem měla Praha připojit k moderním západním metropolím. Podoba vzniklého prostoru s betonovými zátarasy obklopujícími zahrádky, kde lidé sedí pouze pár desítek centimetrů od projíždějících tramvají, však mnohým kritikům připomíná spíše divoký Balkán a vizuální smog, jehož odstraňování je přitom jednou z proklamovaných snah současné koalice.

Uzavření Smetanova nábřeží se nesetkalo s příliš pozitivními reakcemi, především kvůli ne příliš vzhledné podobě vzniklého prostoru. Vám osobně se to líbí?

Samozřejmě to bylo uděláno tak, aby to splňovalo veškeré bezpečnostní parametry. Osobně s tím také nejsem spokojen. Když se dělá nějaká změna dopravního režimu, tak je nejdříve potřeba přihlédnout k bezpečnosti a až následně se to může uvolňovat. Takhle je to dáno na první týden, kdy to Silniční správní úřad vyhodnotí. My již připravujeme nějaký způsob, jak to udělat tak, aby to bylo samozřejmě městotvorné, aby to odpovídalo hodnotě Smetanova nábřeží.

Nestálo ale za to se nejdřív pokusit místo nějak stavebně upravit a udělat to esteticky příjemnější, namísto toho, aby se tam v takovéto nedůstojné formě utvořily zahrádky?

Jakékoliv stavební úpravy jsou minimálně na rok přípravy, takže tím by se všechno odložilo a my jsme reagovali na aktuální situaci s epidemií ve světě, kdy zkrátka pěší zóny vznikají, tak jsme takto zareagovali. Samozřejmě se k tomu připsalo i špatné počasí a tím pádem dochází k tomu, že to ani není využíváno, to se ale těžko předpovídá.

Vy jste zároveň mluvil o tom, že tím chcete podpořit podnikatele, příliš podniků ale na vámi uzavřeném místě ani není. Vznikly tam pouze nějaké dvě zahrádky. Stálo to tedy opravdu za to, aby se takovýmto způsobem pomohlo jen pár vybraným podnikům?

Těch podniků je tam celkem pět, ale všechny ještě neotevřely vzhledem k špatnému počasí. Já jsem nemohl vědět, jaké bude počasí. Vláda otevřela zahrádky, my jsme na to chtěli reagovat co nejdříve, aby podnikatelé mohli otevřít alespoň zahrádky, když nemohli mít otevřené vnitřní prostory. Plánujeme, že se tam protočí mnohem více podniků a kulturně společenských akcí a tím se osloví větší segment.

V jaké formě by se tam mohly odehrávat kulturně společenské akce, pokud by se to tedy stavebně neupravovalo? Na tom úzkém chodníku či na silnici u tramvají?

To vám představíme během následujících dnů.

Jako koalice hodně hovoříte o rušení vizuálního smogu, mnoho lidí ale označuje právě nově vzniklé zahrádky za vizuální smog. Vám to osobně takhle nepřijde?

Říkal jsem vám, že primárním bylo hledisko bezpečnosti. Ihned, jak budou řidiči seznámeni s tím, že se tam změnil dopravní režim, tak můžeme přistoupit k tomu, že to vylepšíme, aby to vypadalo hezky a bylo to důstojné tomu prostoru. Určitě s tím chceme něco dělat, ale berte v potaz, že minulý týden všichni říkali, jaký to bude dopravní kolaps, a teď jsme si ukázali, že dopravní kolaps nenastal, tak samozřejmě pracujeme na tom, abychom tu estetickou stránku vylepšili. Když se na to skutečně kouknete objektivně, tak se na tom připsalo i špatné počasí a české normy z hlediska dopravní bezpečnosti neumožňují neinstalaci bezpečnostních prvků. Nemáme takové, které by byly schválené a vypadaly by důstojně k historickému centru, takže se tam muselo dát to, co odpovídá technickým normám a českým předpisům.

Rozumím, ale třeba na Praze 7, kde je starostou Jan Čižinský, se kterým jste společně v klubu Praha Sobě, tak tam vloni v létě vzniklo nové řešení křižovatky u OC Stromovka, která také příliš esteticky vzhledně nevypadá. Přestože se mělo také jednat o pouze dočasné řešení, jsou tam žulové kostky dodnes. To samé se týká zvláštního řešení cyklistických pruhů u metra Vltavská…

Cyklopruhy připravil pan kolega Dolínek, s tím já nemám nic společného. Zkrátka, když chcete něco udělat a potřebujete rychlé řešení, tak se to nedá udělat stavebně. I s městskou částí jsem se ve čtvrtek shodl, že to bude na zkušební dobu, takže se to ani nedá udělat stavebně, a tak se to musí řešit mobilními prvky, které jsou schváleny z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Co se týká křižovatky u Veletržní, tak ta se projektuje. Uvízlo to v administrativních procesech, kdy musíte řešit územní rozhodnutí, stavební povolení, přeložky inženýrských sítí, do toho se vám ještě někdo odvolává. Myslím, že tu náročnost procesu všichni známe.

Zmiňoval jste jednání s městskou částí. Vedení Prahy 1 vás ještě minulý týden kritizovalo, že jste s nimi záměr uzavřít Smetanovo nábřeží neprojednával…

Pan Bureš o tom věděl někdy od 6. května, měl jsem ho tady na jednání. On ale nepřipouštěl jakoukoliv diskusi se mnou, takže to bylo velice těžké. Ve čtvrtek na zastupitelstvu sám pan starosta Hejma navrhl prostřednictvím pana Pospíšila, ať se to dá na zkušební dobu jednoho měsíce. Usnesení ale pak bohužel neprošlo, takže jsem to nechal na zkušební dobu do 30. září.