Lukáš Kubát, redaktor:

Poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba nové tramvajové trati vedoucí z Barrandova do Holyně. 11. červen 2021 je tak pro Prahu opravdu výjimečným dnem.

Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy (Praha Sobě):

Který se stává bohužel pouze jednou za dvacet let. Říkám bohužel, protože bysme samozřejmě chtěli stavět více tramvajových tratí. Naposledy se začala plnohodnotná tramvajová trať stavět 15. srpna 2001. To byla tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov. Nyní navazujeme další části Barrandov – Holyně.

Lukáš Kubát, redaktor:

Tento úsek bude dlouhý necelý kilometr a vzniknou na něm dvě zastávky, Kaskády a Holyně. Právě obyvatelům Holyně, která patří pod městskou část Praha Slivenec nové spojení usnadní cestování.

Jana Plamínková, starostka MČ Praha – Slivenec (STAN):

Když se začala v roce 2001 stavět ta první etapa z Hlubočep na Barrandov, tak jsme doufali, že za rok, za dva potom, co to bylo dokončeno, v roce 2003, to povede až k nám. Ale trvalo to bohužel dalších 18 let, takže jsem ráda, že se konečně podařilo vyřešit ty majetkoprávní věci, že se konečně dořešily všechny soudní spory a že se začalo stavět.

Lukáš Kubát, redaktor:

Budování trati by mělo trvat zhruba deset měsíců. Právě další rozvoj tramvajové dopravy je pro vedení hlavního města více než důležitý. To kvůli rychlosti, pohodlí pro cestující i bez emisnímu provozu.

Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy (Praha Sobě):

Je hrozně důležité, že vlastně s výstavbou nové čtvrti a s novým bydlením pro tisíce občanů zároveň vzniká i infrastruktura pro městskou hromadnou dopravu. A my budeme moci vlastně přesunout z dieselových autobusů městskou hromadnou dopravu zde do ekologických elektrických tramvají.

Lukáš Kubát, redaktor:

Tramvajová trať by posléze měla být dále prodloužena až do Slivence, kde bude konečná zastávka.

Jana Plamínková, starostka MČ Praha – Slivenec (STAN):

Ten rozvoj dále je hlavně důležitý proto, že u té konečné se počítá s vybudováním parkoviště park & ride, takže spousta lidí, kteří nyní zajíždějí auty na barrandovské sídliště, tak to potom bude mít usnadněno a bude moci parkovat u té konečné tramvaje.

Lukáš Kubát, redaktor:

Trať, která by vedla až do Slivence, je nyní ve fázi projektové přípravy a podle náměstka Adama Scheinherra by se mohla začít budovat nejpozději za dva roky. Lukáš Kubát, televize Praha.