Robin SOBEK, moderátor
Vedení hlavního města zřídilo odbornou komisi, která bude koordinovat a dohlížet na opravu klíčového zdiva Karlova mostu. V letošním roce by mělo dojít k diagnostice několika desítek tisíc kamenů. Podle odhadů by tato rekonstrukce měla zabrat 10 i více let.

David WILCZEK, redaktor
Karlův most je druhý nejstarší dochovaný kamenný most v České republice. Tato národní kulturní památka má nejen historickou, ale i společenskou hodnotu, proto její oprava vyžaduje nejšetrnější zásah. Vedení hlavního města proto zřídilo novou odbornou komisi, která bude dohlížet na rekonstrukci lícového zdiva.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
Aby se v tom procesu opravy Karlova mostu neudělala jakákoliv chybička, tak zřizuji komisi na té nejvyšší úrovni, komisi Rady hlavního města Prahy, která bude složená z největších odborníků na dané téma a bude odsouhlasovávat celý postup té přípravy.

David WILCZEK, redaktor
Poslední velká oprava Karlova mostu proběhla v letech 2004-2009, kdy se měnilo zábradlí. Historici se však nemohli shodnout, z jakého lomu by měl být kámen použit. Právě nově ustanovená komise by měla těmto situacím zabránit.

Jan WOLF, předseda Výboru pro kulturu ZHMP /KDU-ČSL/
Já věřím, že tato komise, která dnes vznikla, by tomuto měla předejít. V této komisi by právě odborníci si měli shodnout na finální podobě nebo respektive na materiálu, ze kterého by se měl Karlův most opravovat.

David WILCZEK, redaktor
Odborníci by měli zasednout během dvou měsíců. Nejprve bude potřeba schválit diagnostiku pláště mostu.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
Další věc, kterou je nutné odsouhlasit co nejdříve, je, jak začnou diagnostické práce. Nejdřív to budou diagnostické práce in situ, tedy přímo na mostě, následně možná i nějaké pak kameny budou zvlášť podrobovány diagnostice i mimo.

David WILCZEK, redaktor
Restaurátoři budou muset prověřit kvalitu zhruba 60 000 kamenů a následně zahájit postupnou výměnu a opravu. Vzhledem k náročnosti prací je velmi těžké určit, kdy bude rekonstrukce dokončena. Podle předběžných odhadů to může zabrat 10 a více let.