Moderátor:

Na konto dopravní situace v Praze opakovaně zaznívají nepříliš lichotivá přirovnání. Řidiči tráví dlouhé minuty v kolonách centru města bývá sešněrované uzavírkami a omezeními. A do toho se ozývá nápad omezit maximální rychlost ploše na 30 kilometrů za hodinu, jak velí evropský trend. Naposledy to před pár dny zavedli v Paříži. Já ve studiu vítám Adama Scheinherra, náměstka pražského primátora. Dobrý večer.

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Hezký večer.

 

Moderátor:

A Vratislava Fillera, který je zástupcem sdružení automat. Dobrý večer.

 

Vratislav Filler, AutoMat:

Dobrý večer.

 

Moderátor:

Začněme u Paříže, o které jsem mluvil v upoutávce. Paříž se rozhodla plošně zavést 30 kilometrů za hodinu, s některými výjimkami na městských okruzích. Myslíte si, že to je i budoucnost z Prahy? Je to vůbec možné zavést Praze toto omezení?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Tak předně důležitý, že se to právě netýká těch hlavních komunikací, který zrovna já mám na starosti Praze, ty blokové zástavby, tam ty rezidentní oblasti, menší ulice mají na starosti městské části, které si toto řídí. A určitě je na zvážení, protože třicetikilometrová rychlost obzvláště tam, kde je hustá zabydlenost obyvatel, tam, kde běhají děti, tam, kde se parkuje, tak má určitě výhody jak v bezpečnosti, tak plynulosti dopravy, tak například v tom, že tam může vzniknout více parkovacích míst kvůli rozhledovým poměrům.

 

Moderátor:

Takže ale chápu to správně, že plošně o tom byste neuvažovali?

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Určitě to z mé strany není na stole, že já to ani městským částem nemůžu nařídit. Ale už v několikerých městských částech skutečně vznikají zóny třicetikilometrové. Ať už je to Praha 5, 6, 7, trojka, tak napříč politickým spektrem, tak tam, kde to vyhdonotí, že to vlastně přinese ty přírůstky třeba parkovacích míst, bezpečnosti a tak dále, tak tam už to tamní starostové zavádějí.