Jan VARGA, redaktor
Koronavirová krize nahrála cyklistické dopravě. Počet cyklistů v pražských ulicích se po vyhlášení nouzového stavu v meziročním srovnání zvýšil o 39 %. Největší nárůst zaznamenal počet lidí, kteří se na kole pravidelně přepravují do práce. Tento trend samozřejmě vedení Prahy vítá.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
V některých pracovních dnech máme více než dvojnásobek cyklistů v pražských ulicích oproti minulému roku a stejně tak pěší bývají tou nejzranitelnější složkou v rámci dopravy a převážně jsou to, řekl bych, senioři a děti a studenti do 18 let, takže je nutné pro ně budovat bezpečnou a komfortní infrastrukturu.

Jan VARGA, redaktor
Na posílení bezpečného pohybu chodců a cyklistů Praha uvolňuje rok od roku stále více peněz. Ty putují například na budování cyklostezek, přechodů, vodních prostupů a oprav lávek. Tento rok by se měly náklady na investice vyšplhat na 170 000 000 Kč.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
V roce 2017 to bylo, myslím, 17 000 000. Loni my už jsme zvýšili rozpočet na 121 milionů a letos by to mělo být 170 000 000 plus, když k tomu připočteme ještě Trojskou lávku, tak se dostáváme na celkových 300 000 000 Kč. Ty investice jsou v podstatě proporční. Není to pouze na cyklistickou dopravu, ale je to pěší a cyklistická, protože všechny ty stezky, které budujeme tak slouží i pěším.

Jan VARGA, redaktor
Podařilo se tak například urychlit propojení cyklostezek v Bohnicích, Kobylisích a Troji. Nedávno pak město otevřelo vodní prostup Rokytka za téměř 50 000 000 Kč. Praha chce podporu cyklistické dopravy posílit například i tím, že chce do budoucna omezit průjezd tranzitní dopravy v centru města, konkrétně se zatím jedná o Smetanovo nábřeží a také Malou Stranu.