Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka
Praha zná firmu, která zajistí geotechnický průzkum pro vybudování zbývající části městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy. Vítěze výběrového řízení dnes potvrdili radní. Dělníci pak na trase okruhu budou moci provést stovku geologických vrtů, říká náměstek primátora Adam Scheinherr z Prahy Sobě.

Adam SCHEINHERR, radní pro dopravu /Praha sobě/
Což jsou takové sondy, kterýma se zjišťuje podloží, geologické složení. Budeme to dělat obzvláště v místech, kde chceme ten okruh dát do tunelu, abysme měli vstupní data pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou začneme zpracovávat.

Denisa ŽIŠKOVÁ, moderátorka
Sondy, které můžou být třeba až 200 m hluboké, se budou navrtávat během roku. Město počítá s náklady asi 20 000 000 Kč.