David WILCZEK, redaktor
Vítězem veřejné zakázky na nákup 14 nových elektrobusů v hodnotě 207 000 000 Kč se stala společnost Škoda Electric. První elektrobus Škoda i-City dorazí do metropole už letos v prosinci.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
Ty elektrobusy v klasické délce doteďka se v Praze zkoušely třeba takové midibusy na elektrický pohon a teď budeme mít tedy skutečně pro 2 nové linky 14 nových elektrobusů.

Aneta ŘEHKOVÁ, mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Dopravní podnik plánuje vypravovat tyto nové elektrobusy na linkách číslo 154 a 213, tedy ze Strašnické a Želivského.

David WILCZEK, redaktor
Tyto vozy splňují veškeré standardy kvality Pražské integrované dopravy. Mezi ně například patří nízkopodlažnost či dostatek místa pro cestující a kočárky.

Aneta ŘEHKOVÁ, mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy
Bude možné přepravovat buď 2 invalidní vozíky nebo 2 kočárky. Budou mít celovozovou klimatizaci. Budou mít odbavovací a informační systém.

David WILCZEK, redaktor
Topení i klimatizace je poháněna výlučně elektricky na rozdíl od naprosté většiny elektrobusů provozovaných v České republice, které používají standardní naftové topení, produkující nemalé množství emisí. Navíc je tento bateriový elektrobus plně energeticky soběstačný, to znamená, že nepotřebuje na své trase dobíjecí stanici.

Adam SCHEINHERR, náměstek primátora hl. m. Prahy /Praha Sobě/
V místech, kde projíždějí do kopce v nějakém náročném terénu, tak se dobíjejí z troleje a tím pádem mají dostatek energie i vyjet třeba ten složitější terén a naopak třeba když sjíždějí z kopce, tak se dobíjejí rekuperací brzděním.

David WILCZEK, redaktor
Nákup těchto vozů je ale jen začátek velké přeměny pražské hromadné dopravy. V roce 2030 by nejméně třetina autobusů měla být poháněna elektrickým pohonem.