Moderátor:

Praha začne připravovat stavbu nové tramvajové tratě do Čakovic. Koleje se prodlouží od smyčky Sídliště Ďáblice až k železničnímu uzlu Nádraží Čakovice. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu:

Tato tramvajová trať tedy je úplně novým záměrem. To znamená, že jsme úplně v počátku. Bude muset být provedena změna územního plánu. Zároveň součástí bude i urbanisticko-architektonická studie terminálu Nádraží Čakovice, aby tam byl vhodně řešený přestup, přesto ideálně hrana - hrana mezi tramvají a vlaky.

Moderátor:

U čakovického nádraží má být také vybudováno záchytné parkoviště.