Moderátor:

Podmínky pro pohyb pěších i cyklistů po městě by v Praze měla zlepšit té strategie aktivní mobility. Plán, který schválila pražská rada, zahrnuje například budování nových a propojování stávajících cyklostezek nebo navyšování počtu bezbariérových míst v Praze. Konkrétní opatření chce město řešit ještě letos. Říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě.

Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu (Praha sobě):

Do konce roku tak připravíme ještě akční plán, což budou jednotlivé kroky, jednotlivé projekty, které budou do roku 2030 navazovat na tento materiál, tak aby byly vytyčené cíle splněny.