Moderátor:

Nejplynuleji ve městě jezdí auta rychlostí těsně přes 30 kilometrů za hodinu. To tvrdí dopravní expert Vratislav Filler. Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr by ale povolenou rychlost v hlavním městě plošně nesnižoval. Rychlostní omezení na 30 kilometrů v hodině zavedla minulý týden Paříž.

 

Vratislav Filler, dopravní expert, AutoMat:

To, co se vlastně děje v Paříži, to znamená za plošná třicítka s výjimkou několika těch hlavních bulvárů, tak v těch domácích podmínkách u nás rozhodně dává smysl v těch rezidenčních čtvrtích, v místních uličkách. A hlavní ta pozitiva vlastně už řekl pan náměstek. Je tam také o něco nižší hluk, ta bezpečnost při těch srážkách a tak dále. A pro cyklodopravu to má vedlejší přínos právě to, že v těch menších rychlostech se tam můžete vejít i na kole v protisměru.

 

Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu (Praha sobě):

Já bych to na těch hlavních komunikacích nezaváděl. A v těch menších komunikacích, tak tam ani často řidiči vyšší rychlosti nedosahují. Naopak co jsou modely od dopravních inženýrů, tak to může přinést plynulejší dopravu a to v tom smyslu, že v té padesátikilometrové rychlosti tak vždycky, když vznikne jakoby nárazová vlna od toho, jak řidič zabrzdí, tak ta má efekt až mnohem dále než při třicetikilometrové rychlosti. Kdežto při třicetikilometrové rychlosti se větší množství aut dokáže plynuleji pohybovat v těch malých uličkách.