Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším hostem dnes je první náměstek primátora pan Jiří Vávra. Dobrý den, vítejte.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Dobrý den.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Vždycky s aktuálními informacemi. Naposledy, když jste tady byl, tak začínal právě ten smírčí soud mezi Metrostavem a vámi, magistrátem tedy, ne vámi osobně. Jaké jsou teď aktualitky? Tam jsou zase nějaké drobné problémy, které vypluly na povrch ve zpravodajských relacích. Ať v rozhlase, v televizi, že Metrostav nenastoupil do 60 dní jak měl, i nějaké závady jsou na straně magistrátu. Tak nám to vysvětlete, pane náměstku.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Hm, no, tak na Blance, jak jistě víte, není nikdy nic jednoduchého. A už nikdy nebude. Nicméně minulý soud vlastně rozhodl o tom, že je možné pokračovat. Ale samozřejmě pouze v omezeném objemu. Zhruba 50 milionů. Takže samozřejmě chápu, že Metrostav trošku vyčkává na dnešní rozhodnutí, protože právě nyní probíhá další, další kolo soudního stání k tomu, k této problematice. Minulý týden jsme měli poměrně velmi dlouhá jednání, jak s Metrostavem, tak s mandatářem, čili společností IDS. Taky s projektantem společnosti Satra. A musím říct, že podklady, které z toho minulého týdne vzešly, myslím, že jsou dobrým podkladem pro to, aby soud dneska mohl kvalifikovaně rozhodnout a posunout výrazným způsobem problém Blanka k jejímu novému spuštění a pokud možno brzkému otevření.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Přeloženo do lidštiny pro Pražany, Blanka, začne se pracovat, to zpoždění toho původního otevření bude řádově týdny, měsíce, dá se to z toho nějak rozhodnout, odhadnout?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Já si myslím, že od data, kdy se shodneme, náš, naši společnou dohodu soud potvrdí, protože proto vlastně je to rozhodčí soud. A pokud ji potvrdí, tak si myslím, že od okamžiku, kdy rozhodne, tak plus 5 měsíců jsme schopni Blanku zprovoznit pro obyvatele Prahy.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že řádově teď jsme konec března, plus 5, v srpnu, v létě?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Myslím si, že konec srpna je reálný termín. Ale samozřejmě neberte mě za slovo. Není tam už nic to, že bychom se odvolávali na geologické podmínky, protože ta stavba je hotová, dodělávají se v podstatě kosmetické věci okolo teda vyjma samozřejmě bourání starého Trojského mostu. A dodělávání předmostí. Ale myslím si, že všechny kroky ze všech zúčastněných stran myslím, že mohu hodnotit z minulého týdne jako velmi vstřícné. A samozřejmě naším eminentním zájmem je Blanku zprovoznit. Už jenom z toho prostého důvodu, že Pražané si zaslouží po tom nekonečném martyriu, aby to začalo fungovat. To je první věc. Za druhé bychom byli rádi, aby samozřejmě byla Blanka spuštěna ještě v prázdninovém provozu, to znamená, aby se stihly vychytat ty největší problémy, které mohou nastat. Takže musíme si uvědomit, že to je opravdu obrovský, obrovská stavba, obrovský projekt tak, aby se stihly vychytat k tomu konci prázdnin, začátku září.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, my máme připravena další témata. Opencard, most přes Rokytku, pak také, jak s financemi do školství Kongresového centra a dopravního podniku. O tom si budeme povídat v dalších vstupech. Vy, pakliže byste chtěli, milí posluchači, linka je tady pro vás k dispozici. 221 553 926.
Dnes s prvním náměstkem primátora panem Jiřím Vávrou. Probrali jsme v prvním vstupu alespoň ty nejžhavější novinky kolem tunelu Blanka. Další téma, pane náměstku, Opencard. Měla by být transparentní a poskytnout lidem jistotu. To je krásné heslo, ono tomu tak není doposud, prosím?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Tak, Opencard myslím, že nese stigma svého zrodu a problémů s sebou stále. A právě to byl jeden z důvodů, teda samozřejmě ne ten úplně hlavní, ale samozřejmě, že prvním důvodem je ekonomika a zachování vlastně komfortu uživatelů. To znamená, aby openkarta zůstala, protože máme dnes zhruba 1,3 milionů uživatelů. Každý měsíc se nám hlásí 12 tisíc nových a zhruba kolem 200 tisíc kuponů si lidé aktivují v průběhu měsíce.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ta služba neskončí ...

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Tato služba, pokud by skončila, tak by to bylo poměrně dost děsivé. Čili ta služba neskončí. Naší povinností je v podstatě zajistit to, aby si koncový uživatel vůbec nevšiml, že my tady s tou openkartou něco provádíme. To je první úkol. Druhý úkol je samozřejmě, aby byla transparentní, čirá, průhledná a já nevím, co vše. Takže to se jí, od jejího zrodu prakticky nikdy nepovedlo. A tím, že vlastně dnes ji obstarávají 4 společnosti, čili společnost Emoney, která má na starosti, řekněme, to datové centrum a ten servis softwarový. Pak je to samozřejmě hlavní město Praha, které tam má své lidi, pak je to dopravní podnik a ještě k tomu přiskakuje Ropid. To znamená dnes je to vlastně roztříštěno mezi 4 organizace. My vlastně tím, že chceme od Emoney odkoupit její část závodu, všechny ty lidi sloučit na jedno pracoviště, takže vznikne normální akciová společnost se standardním představenstvem, dozorčí radou, s jedním generálním ředitelem, na kterého můžou všichni hulákat v okamžiku, kdy to nebude fungovat. Zatímco dneska můžete křičet, kam chcete, což ostatně bylo v posledních 5 letech vidět. A výsledek byl nula.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A trpí akorát Opencard.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Přesně tak. A bude normálně Opencard, která pak má i šanci se do budoucna rozvíjet. Ale nicméně teď chci říct, klíčové je zachovat, zachovat její funkci jako v první řadě nástroje pro vstup do městské  hromadné dopravy. A pokud se na to budou nabalovat v budoucnosti další funkce, budeme určitě rádi. Ale klíčové je zefektivnit její chod, zajistit její kontinuitu pro koncové uživatele, čili občany hlavního města Prahy. A posléze, když to půjde, tak ji budeme rozvíjet a přidávat další funkce.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a které další funkce by to mohly být? Které jsou teď ty aktuální tedy kromě toho, že to používáme, nebo někteří mnozí jako jízdné.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Obávám se, že kromě knihovny a dopravního podniku tam téměř nic jiného není. Samozřejmě bude se jednat o vstupu strategického partnera, jestli ten strategický partner přinese bankovní služby, jestli to budou služby související, dejme tomu, se systémem slev, jestli to bude umožňovat kupříkladu cestování i jinými dopravními prostředky mimo území hlavního města Prahy. Já myslím, že to jsou všechno možnosti, které jsou před námi. Ale klíčové je, že se nám podařilo, a věřím, že se podaří i v těch následujících týdnech a měsících zajistit tu hladkou kontinuitu. A hlavně především naprostou ekonomičnost a efektivnost provozu Opencard. Protože jak víme, stála zhruba 1,3 miliardy. A když to vezmu velmi konzervativním pohledem a velmi lidově se k tomu vyjádřím, myslím, že tak 300 milionů byly reálné náklady a zhruba ta jednička předtím se ztratila v překladu. Takže myslím si, že naší povinností je, abychom dostáli tomu, že nadále už ani jedna koruna nepůjde zbytečně a všechny ty prostředky půjdou do rozvoje karty a rozšíření její, jejich služeb pro občany.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro stávající majitele Opencard se něco mění?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Naprosto nic. Naopak, co je velmi důležité i pro ty, kterým už měla vypršet vlastně platnost té původní karty, opět je možné si ji ve validátorech. Prodloužit. To znamená nikdo z Pražanů, ani samozřejmě obyvatel Středočeského kraje, který Opencard využívá, by prakticky neměl poznat jediný krok, který tady provádíme. Což si myslím, to je asi ta nejlepší informace pro Pražany jako taková.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a pro ty, kteří ji zatím nemají, uvažují o tom, že si ji pořídí, by to mělo být za stejných podmínek?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Naprosto. Naprosto, nic se tam nezmění. A i kdybychom samozřejmě do budoucna kartu měnili, upravovali, rozvíjeli, protože jak víte, tak dneska už z karet se stávají takové samolepky na mobily, dostávají se z toho aplikace do mobilních telefonů. Ale vždycky už je pak zajištěno, že migrace dát tedy, že ten uživatel by jenom dostal třeba nový typ nosiče, ale to už se bavíme v horizontu 2015 - 2016.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
To je za chvíli.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
V politice je to coby dup.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ono i v běžném životě. A čím nám více je, tak tím to rychleji utíká. Tím jsem to zase trošičku zjednodušila. Takže Opencard by měla být v pořádku a myslíte, že se podaří i očistit ji od těch porodních bolestí?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Já si myslím, že určitě. Ta první myšlenka rozhodně nebyla špatná. Jenom si samozřejmě musíte uvědomit, že za tu dobu jakékoliv elektronické nástroje, onlineové nástroje neuvěřitelně rychle morálně zastarávají. To znamená, že v okamžiku, kdy už dneska na úseku Facebooku, internetu, jakéhokoliv elektronického nosiče něco vymyslíte, tak než to vyrobíte, tak už je to vlastně staré. A tady si musíme uvědomit, že tady se ztratilo 6 let. To znamená, že kartu samozřejmě dneska podržíme, zachováme, ale současně naší povinností je co nejrychleji pracovat vlastně na jejím nástupci, který poskytne mnohem, mnohem širší škálu služeb pro obyvatele. Ale podotýkám, to už nemusí dělat zrovna hlavní město Praha, ale klidně strategický partner.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Když bychom se rozhodli k dalšímu tématu, protože tu Openkartu máme v podstatě za sebou, není potřeba se u toho asi více zdržovat. Ono také asi další dny, týdny, možná měsíce ukáží, jak to bude fungovat. Předpokládám, že se zase do Třináctky Plus vrátíte, čerstvé informace přinesete.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Určitě rád.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Z toho, co stihneme ještě do zpráv ve 20, Rokytka, tam bude také nutno zainvestovat.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Tak, naštěstí na Rokytce o něco levněji než v případě Opencard. Tam jsou to zhruba 2 miliony. Jedná se o to, že na základě žádosti obyvatel Prahy 9 jsme se rozhodli obnovit vlastně lávku, která přišla vniveč v průběhu loňských povodní. A vzhledem k tomu, že ji postrádali jak seniorní občané, tak samozřejmě návštěvníci Prahy 9 a cyklisté. A turisté. Takže jsme se rozhodli ji opravit. Čili vznikne tam nová zhruba 2,5 metru široká lávka, která umožní jak pohyb pěších, tak cyklistů. A myslím si, že výrazným způsobem zkomfortní život obyvatel Prahy 9.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže bude úplně nová, anebo opravená stará?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Bude úplně nová, ta minulá bohužel byla, musela být stržena, protože hrozilo, že při svém pádu by způsobila totální zacpání toho říčního koryta a následně zaplavení okolních pozemků.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A je nějak protipovodňová? Nevím, jestli lávka taková vůbec může být, nebo .....

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Určitě by měla přežít, tamto bylo provizorium, toto předpokládám bude stavěno o něco kvalifikovaněji než předchozí model. Ono to není ostatně problémy jenom Prahy 9. Něco podobného začínáme řešit kupříkladu v Radotíně.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak velká je to investice?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Tady je to zhruba kolem 2 milionů korun, což je jednodušší. V případě třeba Radotína, kde se jedná o lávku, která jde přes výrazně větší vodní tok, tam už to jde do řádu desítek milionů korun, ale tam jsme momentálně ve stadiu posuzování statiky. A celého projektu.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A pak to trvá k té realizaci zhruba jak dlouho?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Pak ta realizace je zhruba do roka.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi lávka od lávky, podle toho, jak je velká a jak je to náročné.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Jak, to, samozřejmě, tak co má vydržet, jestli opravdu je to jenom pro pěší, jestli se předpokládá provoz jednostopých vozidel, anebo v některých případech může být vyžadováno kupříkladu záchrannou službou nebo ostatními složkami integrovaného systému, aby tam mohlo přejet třeba auto záchranky, policie, hasičů. Samozřejmě menší. Ale to jsou věci, které se samozřejmě musí při tom projektu zohlednit.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
V dnešní Třináctce Plus hostíme prvního náměstka primátora hlavního města Prahy pana Jiřího Vávru, náměstka přes finance. Spousta peněz už vysíláním dnešním protekla, všechno teoreticky, byly to pozitivní informace, to nutno dodat. Pane náměstku, teď ještě byste měli také přerozdělovat finance hlavně do školství. A něco dopravnímu podniku a něco Kongresovému centru. Pochopitelně to není všechno, ale alespoň z těch témat, která jsme si domluvili pro dnešní vysílání Třináctky Plus.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Určitě ano. Já myslím, že speciálně v oblasti školství jsme se pokusili v letošním roce napravit trošku dluh, který pražské školství obecně má. A to znamená ze dvou úhlů pohledu. Jedna je budování samozřejmě sítě škol a školek mateřských, kde je to nutné si říct, že samozřejmě mateřské školy, základní školy jsou v gesci městských částí, takže ty by se o to měly starat. Střední školství patří pod Prahu. No, ale nicméně vzhledem k tomu, že je zoufalý nedostatek mateřských škol a samozřejmě základních škol díky demografické křivce vývoje, tak jsme samozřejmě se rozhodli v letošním roce uvolnit zhruba 200 milionů na přestavbu, dostavbu nebo výstavbu mateřských škol a školek. Takže minulý týden jsme to v základním rysu rozdělili, samozřejmě upřednostňovali jsme ty městské části, kde je nejvyšší nárůst školáků a předškoláků. Ale samozřejmě ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je kde například?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Je to v podstatě asi, takhle, jsou to spíše satelity, takže jsou to samozřejmě menší městské části. Protože abych teďko někoho nejmenoval a někdo se necítil ukřivděn, protože to budeme ještě dodělávat, ale jsou to spíš menší městské části, které mají malé rozpočty. To znamená jsou to ty Prahy, řekněme ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Že by to samy nezvládly.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
... Od 15 nahoru, které, to znamená Praha má 57 městských částí, to znamená od té 16 - 57, tak tam samozřejmě tímto směrem jsme se vydali velmi intenzivně, protože tam samozřejmě dopad právě té developerské zástavby v těch prstencích kolem Prahy, ale samozřejmě ty spádové oblasti absolutně již nestíhají ty děti někam umisťovat. A samozřejmě velmi nekomfortní pro rodiče, pokud jedno dítě mají, dejme tomu, ve své městské části a s druhým musí pracně dojíždět. V podstatě 10, 20 kilometrů do nejbližší městské části, kde vlastně potom ta škola tu kapacitu má. Ale samozřejmě dává se přednost, což je velmi důležité a potěšilo mě to u řady starostů především městských částí, že staví modulové školky, staví se, hodně se využívají kontejnerové školky, což je samozřejmě výrazná úspora naproti kamenným. A samozřejmě v okamžiku, kdy ta demografická křivka se začne lámat, dají se ty kontejnery využít naopak pro péči pro seniory, dají se v tom udělat ordinace, případně jiná občanská vybavenost. Takže to je velmi příjemné. Samozřejmě ...

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
No, teď je to akutní, protože Husákovy děti mají děti a pak až Husákovy děti půjdou do důchodu, tak zase bude potřeba právě z těchto školek udělat třeba penziony nebo sociální zařízení pro starší.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Přesně tak. Proto říkám, že jsou to za prvé rozšíření těmito kontejnery a v řadě případů jde třeba o zkapacitnění školních jídelen, že samozřejmě ty jídelny se dají potom využívat nejenom pro školy, ale klidně i pro tyto seniorhausy a ostatní, ostatní sociální zařízení hlavního města Prahy. A samozřejmě ruku v ruce s tím jsme předali ještě na platech učitelů. Protože tady máme jeden velký problém, že platy učitelů jsou v celé republice stejné, ale jak víte, náklady na život v Praze jsou výrazně vyšší. To znamená, že učitel, který nechce být v Praze, přesune se, řekněme, do Benešova, tak ušetří pomalu 30 procent svého platu, protože tam je výrazně nižší nájem. Takže jsme se rozhodli za prvé přidat městské byty ve prospěch škol a za druhé samozřejmě uvolnili jsme finanční prostředky pro odměny učitelům, jak na městských částech, tak i na středních školách zřizovaných hlavním městem Prahou.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
A všem učitelům plošně? Teď se také hovořilo o tom, že je řada nekvalifikovaných učitelů.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Je to, dostává to ta, dostává to škola a ředitel. Takže je to na něm, aby to rozdělil. Ale samozřejmě to, aby mohl platit učitele tak, aby mu ty kvalitní samozřejmě neodcházeli pryč a zkvalitnila se úroveň pražského školství, která myslím si, že má stále co zlepšovat. Jako že se domnívám, že oproti zbytku republiky je na tom stále výrazně velmi, velmi dobře.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak s tím školstvím to je určitě také velmi důležité. A my si pak úplně do toho finále necháme tedy Kongresové centrum a dopravní podnik.
Dnes s Jiřím Vávrou, prvním náměstkem primátora. O financích, kam se peníze přesunou z pražského magistrátu. Už jsme rozdělili hodně, pane náměstku. Teď ještě tedy ten slibovaný dopravní podnik a Kongresové centrum. A s tím dopravním podnikem jsme tady měli telefonát. Pan Petr se ptá, že, na to, jestli je pravda, že, jak říkal nový ředitel dopravního podniku, by se měly omezit slevy pro seniory.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Rozhodně v současnosti to v plánu není. Samozřejmě zvažuje se do budoucna, řekněme, optimalizace cen dopravy. Ale to je spíš z hlediska inflace, protože tam je nutné si říct, že 5 let se inflace nedotkla ceny jízdného. To znamená, že v této oblasti to určitě za zvážení stojí. Protože dopravní podnik a následně hlavní město Praha musí kompenzovat inflační dopady. To znamená elektřina je dražší, nafta je dražší, to znamená bohužel toto do jízdného nikdy promítnuto nebylo. A kdyby to bylo v té korunové periodě jako každý rok, jako každý rohlík, každý litr benzínu, tak to nikomu nepřipadne divné. A já si myslím, že kdyby tímto způsobem jsme postupovali a postupoval dopravní podnik, tak samozřejmě není nutné sahat na žáky a slevy pro seniory.A domnívám se, že ani speciální pro seniory to na stole není. To je tam jiná věc, že samozřejmě Praha má asi nejbohatší síť slev ze všech evropských velkoměst. To je pravda. A je to lehce doložitelné. Ale myslím si, že není úplně nezbytné řešit, řekněme, ekonomickou problematiku dopravního podniku, takže to přenášíme na občany.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď vám ukazují, že máte poslední minutu, možná minutu a půl. To znamená kolik tedy a kam a proč nasypat do dopravního podniku, případně Kongresového centra?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Do, Kongresové centrum.  Je to obrovský dům na údolí nad Prahou, je to dominanta, jakkoliv neříkám, že architektonicky úžasná. Ale samozřejmě pokud bychom to bourali, tak jsou ty náklady naprosto astronomické a České republice chybí Kongresové centrum schopné pojmout kongresy na 1500 lidí. Pokud nyní do toho přesuneme zhruba 800 milionů, navýšíme ten akciový podíl Prahy na 45 procent, budeme to nadále vlastnit spolu se státem, Praha získá špičkové Kongresové centrum, za těch 800 milionů se to opraví a myslím, že to bude konkurent pro obdobná centra v Evropě i ve světě. No, a z hlediska dopravního podniku, tam jsou ty poslední peníze, které se nám podařilo ušetřit z loňského roku. Takže poslali jsme zhruba 328 milionů do dopravního podniku a myslím si, že to potěší v první řadě obyvatele hlavního města Prahy, protože ty investice půjdou zejména do rekonstrukce veřejných toalet v přestupních stanicích metra a ve vestibulech. Což je spíš toaletní skanzen než jak bych řekl sociální zařízení tohoto typu. A pak samozřejmě budou dobudovány bezbariérové prvky městské hromadné dopravy, to znamená výtahy do stanic metra a samozřejmě budou k tomu ještě doplněny kupříkladu v Lazarské ty zvýšené nástupní ostrůvky, čili všem seniorům i handicapovaným se bude velmi komfortně nastupovat.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední otázka. Aktuálně, jak to vypadá s dostavbou áčka, když jste zmínil to metro?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Dostavba 5A. Technologicky bude a stavebně bude hotová zhruba 15. listopadu, pak nastává série poměrně dlouhých a velmi komplikovaných zkoušek. Takže si myslím, že dnes je velmi pravděpodobné spuštění na přelomu března - dubna 2015, pak už by to opravdu jezdit mělo. Napřed musí být odzkoušení všech zabezpečovacích zařízení a tak dále, pak jsou takzvané bílé jízdy a pak se to otevře veřejnosti naplno.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže Blanka v srpnu a metro do roka a do dne?

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Metro pro občany přelom března - dubna 2015.

Ivana NAVRÁTILOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, dobrá. Děkujeme, pěkný den, na shledanou.

Jiří VÁVRA, 1. náměstek primátora Prahy
--------------------
Rádo se stalo. Hezký den.