Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Praha se stává stoprocentním majitelem Pražských služeb. Valná hromada společnosti dnes rozhodla o nákupu víc než pětinového podílu, který zatím drželi menšinoví akcionáři. Hodnota obchodu by neměla přesáhnout 950 milionů korun. Hlavní město tak bude moci zadávat Pražským službám bez výběrového řízení miliardové tendry na svoz odpadu. To se ale nelíbí zástupcům firem, které ho zajišťovaly dosud a na možné problémy upozorňují i představitelé některých městských částí. Vše se údajně může prodražit jim i koncovým zákazníkům. A není prý jisté, jestli se do 1. listopadu, kdy končí příslušné dosavadní smlouvy, stihnou Pražské služby na náročný úkol připravit. Změna by se dotkla třetiny obyvatel metropole. Zdravím Romana Mužíka, jednatele společnosti AVE CZ, jedné ze společností, která zatím svoz odpadu zajišťuje. Dobrý den.

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A náměstka pražského primátora za TOP 09 Jiřího Vávru. Dobrý den.

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, proč je podle vás lepší, aby svaz odpadů v Praze zajišťovaly kompletně Pražské služby?

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Tak já si myslím, že obecně veškeré servisní služby, to znamená jak dodávka komodit, ať už je to plyn, elektřina, voda, by vždycky měly být rukou metropole a samozřejmě výstup, to znamená, kanalizační vody, odpad by zrovna tak měl být rukou. Je to z více důvodů, že samozřejmě Praha je také schopna ošetřit strategicky důležité věci, protože samozřejmě nedodání či naopak neodebrání může zásadním způsobem ovlivnit život Pražanů, druhou věcí je samozřejmě, že Praha plánuje další poměrně dalekosáhlé investice, které se mají promítnout i do Pražských služeb a připadá nám velmi logické, aby vlastně Pražské služby byly plně vlastněny stoprocentně hlavním městem Prahou. A takhle v kostce, více asi se budete ještě ptát.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stručně, ano, jistě. Pane Mužíku, vy varujete před kolapsem svozu odpadu metropoli, proč tak černý scénář, nedává smysl to, co teď říká pan náměstek Vávra, že chce mít vedení Prahy dohled na základní infrastrukturou?

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
No, tak my si myslíme, že vytvoření jakéhokoliv monopolu, byznysu není dobré, monopolní postavení Pražských služeb může vést k poměrně výraznému zvýšení cen za svoz odpadu v Praze. A my tuto službu už pro Prahu děláme 20 let, máme zde vyškolený personál, máme zde software, máme zde auta, svozové nádoby a myslíme si, že jsme Praze schopni poskytnout velice, velice konkurenceschopnou cenu a myslím si, že takováto věc, jako je veřejná služba svozu komunálního odpadu, by měla být soutěžena a měl by proběhnout /nesrozumitelné/ tendr.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy, pane Mužíku, jste připravený a vaše firma také nabídnout Praze slevy, jak říkáte, přijatelné ceny?

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
Tak pokud by Praha vypsala výběrové řízení a tendr na svoz komunálního odpadu, tak určitě poskytneme velice zajímavé ceny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, tady jsou dva aspekty, a to, jestli při tom monopolním zastoupení Pražských služeb skutečně se nezdraží služba, odvoz odpadu koncovým zákazníkům, také městským částem a jestli Pražské služby se dokážou připravit do 1. listopadu na tak náročný úkol na třetině metropole.

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Rozumím vám. Tam je to velmi, velmi jednoduché, cenovou politiku si určuje hlavní město Praha, to znamená, /nesrozumitelné/ bude odvážet odpad neurčují Pražské služby ani subdodavatelé, ale samozřejmě hlavní město Praha, kterému samozřejmě ti koncoví spotřebitelé platí. Druhou věcí je, že samozřejmě, pokud budeme důsledně se řídit legislativou, což musíme, tak samozřejmě i při in-house zadání, to znamená, při tomto monopolním postavení, musí právě Pražské služby reflektovat, aby ty dodávky byly za ceny na trhu obvyklé. Takže to je třeba důvod, proč mým zájmem je, aby ta in-house smlouva byla, dejme tomu, po roce, po dvou obnovována a reflektovala ty ceny obvyklé na trhu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane náměstku, jde mi o to ale, jestli vy můžete teď Pražanům slíbit, že nebudou platit víc za svoz odpadu, když by byl tady monopol na tuto službu.

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, v žádném případě, já se naopak domnívám, že pokud Pražské služby dostaví třídící linky, které stále postrádají, pokud se zefektivní spalovna jako taková její dostavbou a rekonstrukcí a samozřejmě pokud se bude důsledně pracovat při zpracování druhotného odpadu, což za poslední dva roky se už výrazně zlepšilo, domnívám se, že naopak cena pro konečného spotřebitele může klesat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Mužíku, je pravda, že se chcete obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
Ano, je to pravda, my se v nejbližších dnech obrátíme na Úřad pro hospodářskou soutěž, protože jsme přesvědčeni o tom, že ta in-house výjimka, o které pan náměstek hovoří, není právně v pořádku, myslíme si, že by město mělo postupovat tak, že vypíše veřejnou soutěž a nikoliv, že vytvoří monopolní postavení jedné společnosti v Praze.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy si myslíte, že bez toho výběrového řízení se nedosáhne na ty nejlepší ceny, to je důvod toho podnětu?

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
Ano, ano, ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, jste připraveni se případně u toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže hájit, reagovat na to nějak?

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Ano, samozřejmě. Tak já bych rád podotkl, že ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bez výběrového řízení říct, že skutečně nabízíme ty nejlepší ceny.

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Takhle, určitě musíte počítat s tím, že všichni si dobře pamatujete, jak dopadla dávná koalice ČSSD - ODS, která právě padla mimo jiné na velmi nejasném otevřeném výběrovém řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu, hovořilo se tam dokonce o tunelu ve výši téměř jedné miliardy, takže já se nedomnívám, že bychom mohli kdekoliv dopadnout hůře, ale naprosto vážně, já si myslím, že já naprosto chápu nyní ..., naprosto reflektuju a chápu pana Mužíka, chápu i ostatní firmy, jsou to komerční subjekty, které musí bránit své zájmy. Já jako zástupce Prahy jsem povinen bránit zájmy hlavního města Prahy a jím majoritně vlastněného podniku Pražské služby. A pokud samozřejmě mohu udělat cokoliv pro jeho rozvoj, jeho zajištění do budoucna a samozřejmě pro Pražany, tak to učiním, ale to samozřejmě nevylučuje a všechny ostatní strany samozřejmě využijí všechny legální prostředky na svoji ochranu, stejně tak jako tak bude činit hlavní město Praha.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Náměstek pražského primátora za TOP 09 Jiří Vávra. Jednatel společnosti AVE CZ, která dosud Praze zajišťuje svoz odpadu Roman Mužík byli hosty večerní publicistiky. Díky, na shledanou.

Jiří VÁVRA, náměstek primátora hl. m. Prahy /TOP 09/
--------------------
Také děkuji, na shledanou.

Roman MUŽÍK, jednatel společnosti AVE CZ
--------------------
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Byli taky posledními hosty dnešního publicistického souhrnu po šesté.