Moderátor: Praha letos vydá na investice skoro 19,5 miliardy korun. Rada hlavního města dnes přidala peníze na investice ve srovnání s rozpočtem schváleným v prosinci. Více nám k tomu řekne náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Pane Vyhnánku, kde se podařilo sehnat peníze navíc a případně kolik to dělá?

Pavel Vyhnánek, náměstek pražského primátora (Praha sobě): Ty peníze navíc jsme našli v běžných výdajích města, které jsme od prosince průběžně analyzovali, a dohromady jsme tam vyčlenili 1,2 miliardy korun, které uspoříme v běžných výdajích a pošleme je do investic, protože investice jsou absolutní priorita rady. Touto částkou se dostáváme na celkovou sumu 19,4 miliardy, jak už jste zmínil, což je rekordní návrh v historii schválených pražských rozpočtů.

Moderátor: To budou Pražané jistě rádi. Teď aby byli spokojeni, kam ty peníze poputují... Kde budou nejvíce třeba? Kam se bude nejvíce investovat?

Pavel Vyhnánek, náměstek pražského primátora (Praha sobě): Jak asi každý Pražan ví, nejvíce jsou potřeba peníze do dopravy. My to již od našeho nástupu do funkcí zdůrazňujeme a nyní jsme ten slib podpořili i konkrétními čísly. Takže na dopravu půjde 5,7 miliardy korun, což je téměř třetina té částky, kterou jsme určili na investice.

Moderátor: Jaké jsou další investiční priority po dopravě?

Pavel Vyhnánek, náměstek pražského primátora (Praha sobě): Další oblastí, kam budeme investovat, je městská infrastruktura, životní prostředí, rozvoj obce, kam jdou téměř 2 miliardy korun, velice důležité je určitě i školství, kde například budeme financovat přestavby škol, rozšiřování, navyšování kapacit. Do oblasti školství půjde 1,4 miliardy korun. Investovat budeme i do majetku města, tam půjdou 2 miliardy korun, a samozřejmě nezapomeneme ani na zdravotnictví, sociální oblast, kulturu nebo bezpečnost, kam jde řádově do každé z těchto kapitol 600 milionů korun.

Moderátor: Investiční plán je zajištěn. Teď ještě kdo to musí posvětit a kdy bude rozhodnuto, že tento plán bude platit?

Pavel Vyhnánek, náměstek pražského primátora (Praha sobě): Tento rozpočet odsouhlasila Rada hlavního města Prahy. Nyní bude projednán ještě finančním výborem a konečně poté Zastupitelstvem hlavního města Prahy.