Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Požárem poničený průmyslový palác na pražském Výstavišti se po letech dočkáobnovy. Pražský magistrát dnes oznámil, že získal stavební povolení na jeho dostavbu a rekonstrukci. Ještě letos by se měla vypsat zakázka na stavebníka a ve druhé polovině příštího roku chce město s pracemi začít. Levé křídlo paláce shořelo při požáru před 11 lety, jestli je jasné, jak bude dostavba paláce vypadat, na to jsem se krátce před vysíláním zeptala Pavla Vyhnánka, náměstka primátora z hnutí Praha Sobě.

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Ano, už je jasné, jak bude ten průmyslový palác vypadat. Levé křídlo, vyhořelé levé křídlo bude znova obnoveno v té své původní podobě a tu střední halu a pravé křídlo kompletně zrekonstruujeme a samozřejmě celý průmyslový palác dovybavíme moderními technologiemi tak, aby vyhovoval požadavkům dvacátého prvního století.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se při té příležitosti nějakým způsobem budou upravovat i ostatní prostory průmyslového paláce?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Ten průmyslový palác celý projde kompletní rekonstrukcí, takže veškeré prostory průmyslového paláce budou buď rekonstruovány, anebo vráceny do původní podoby.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdyby to mělo být hotovo a kolik plánujete utratit?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Tak to je samozřejmě ošemetná otázka, my zatím pracujeme s takovou optimalistickou variantou, že by ta, ty rekonstrukční práce mohly trvat zhruba 2 roky, ale je pravděpodobné, je možné, že tu lhůtu ještě prodloužíme v průběhu podzimu, když budeme upřesňovat tu veřejnou zakázku. Co se týče nákladů, tak disponujeme zatím takovým starší odhadem, který zní na částku miliarda 250 milionů korun bez DPH. V této souvislosti je nutné ale zdůraznit, že skutečně se jedná o starší odhad. My zatím upřesňujeme tu projektovou dokumentaci, takže tu částku přesnějších budeme znát na podzim. Já předpokládám, že ještě vyroste, protože budeme znát detaily té rekonstrukce. Musíme také zohlednit, že se zdražily stavební náklady. A pak úplně tu finální částku budeme znát při podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte nějaký strop stanovený finanční, kam až můžete jít?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Strop stanovený nemáme. Já doufám, že nám ta částka neustřelí nějak příliš vysoko, ale prostě naším cílem je skutečně vrátit ten průmyslový palác do původní podoby, vrátit jej Pražanům a návštěvníkům Prahy k užívání, protože již 11 let koukáme na jeho, na na z půlky vyhořelou podobu té stavby a je to ostuda celé Prahy, je prostě absolutně nezbytné ji rekonstruovat. A věřím, že peníze k tomuto účelu seženeme.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, když právě jste připomněl, že už to je 11 let od toho ničivého požáru, tak proč to podle vás trvalo tak dlouho, získat stavební povolení na dostavbu a rekonstrukci průmyslového paláce?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Tak to je otázka hlavně na předchozí představitele hlavního města Prahy. Já si myslím, že to prostě nebylo prioritou. Dlouhou dobu město řešilo prostě pravděpodobně jiné, jiné věci. My jsme tuto akci.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili vy jste do toho nějak zasáhli?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Zařadili si ty priority. Ono ještě v minulém volebním období vlastně město stále váhalo, jestli tam bude stavět nějakou provizorní halu nebo bude dělat repliku toho levého křídla a vlastně připravovaly se obě ty akce najednou. My jsme ukončili ty přípravné práce na té provizorní hale a soustředili jsme se už pak pouze skutečně jenom na tu, na tu dostavbu spolu s rekonstrukcí toho zbytku.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už je jasné budoucí využití průmyslového paláce, zůstanou tam občasné akce a veletrhy, nebo zvažujete třeba se vydat i jiným směrem?

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora hl. m. Prahy
--------------------
Tak my určitě chceme využít všechny možnosti, které ten multifunkční prostor nabídne. Budou to samozřejmě veletrhy, ale nejen veletrhy výstavy, ty prostory bude možné využít pro různé společenské akce, koncerty, různá setkání nebo korporátní akce. Opravdu to využití bude velice široké a my se těšíme, až vlastně prozkoumáme všechny ty možnosti, kdy nám ten prostor nabídne, věřím, že o něj bude veliký zájem.

Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mi řekl Pavel Vyhnánek, náměstek primátora z hnutí Praha Sobě.