Jan VARGA, redaktor
Oprava Průmyslového paláce v pražských Holešovicích je zatím nejblíže své realizaci. Hlavní město totiž získalo stavební povolení a následně vypsalo veřejnou zakázku na rekonstrukci chráněné budovy v areálu Výstaviště. V tuto chvíli tak hledá zhotovitele celého projektu.

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora /Praha sobě/
Půjde o velice náročnou rekonstrukci památkově chráněného objektu. Ten přesný objem ještě neznámé finanční, ale odhadujeme, že to bude stát zhruba 2 miliardy korun, proto rozhodně nemůže jít o nějakou malou či čerstvě založenou firmu, hledáme určitě stabilního zkušeného partnera. Pravděpodobně může jít i o konsorcium firem, které bude vykazovat stabilitu a samozřejmě potřebné zkušenosti na tak rozsáhlou rekonstrukci památkově chráněného objektu.

Jan VARGA, redaktor
Opravena tedy bude středová budova a také pravé křídlo. Největší výzvou ale bude celková obnova levého křídla paláce, které před 12 lety zachvátil a zcela zničil požár a dodnes na jeho místě stojí pouze provizorní stan.

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora /Praha sobě/
Levé křídlo bude replikou, která na místě stále dříve a interiéry budou evokovat tu podobu křídla, tu původní podobu křídla, jak vypadalo krátce po jeho postavení. Jinak střední hala a to pravé křídlo budou zrekonstruovány v té podobě, v jaké je známe, pouze budou kompletně obnoveny.

Jan VARGA, redaktor
Stavební práce budou trvat nejméně 2,5 roku. Výběr zhotovitele zabere několik měsíců. Pokud nenastanou žádné další komplikace, mohlo by město s firmou uzavřít smlouvu ještě do konce letošního roku.