Miroslav KASAN, moderátor 
Pražští zastupitelé poskytnou pražským Letňanům 41 000 000 Kč na výkupu budov mateřských škol Místecká a Malkovského. Praha 18 získala část peněz z rezervy města už v únoru. Magistrát nakonec formou dotace letňanské radnici pošle i zbytek, z celkových 56 000 000, uvedl radní pro finance Pavel Vyhnánek z uskupení Praha Sobě. 

Pavel VYHNÁNEK, radní hl. m. Prahy /Praha sobě/ 
Původní dotace 15 000 000 Kč byla zamýšlena na nákup jednoho objektu, přičemž městská část ještě musela zapojit vlastní finanční prostředky, následně jsme se s přihlédnutím k tomu, že jeden z těch objektů bude nutné nákladně rekonstruovat, dohodli, že přispějeme na koupi obou těch objektů.