Robin SOBEK, moderátor
Zastupitelé Prahy schválili rozpočet pro příští rok. Hlavní město bude hospodařit s více než 83 miliardami korun. Nejvíce peněz spolkne doprava. Zastupitelé návrh rozpočtu schválili po mnohahodinovém projednávání.

Jan VARGA, moderátor
Praha bude v příštím roce hospodařit s více než 83 miliardami korun, což je o 7 miliard korun více než v roce 2019. Praha se podle náměstka primátora Pavla Vyhnánka chystá na nižší ekonomický růst oproti minulým letům.

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora /Praha sobě/
Praha nebude hospodařit se schodkem, nebude se více zadlužovat jako to činí stát. My naopak tu míru zadlužení hlavního města budeme v příštím roce dále snižovat.

Jan VARGA, moderátor
Podoba rozpočtu se ale nezamlouvá opozičním zastupitelům, kteří kritizují málo investic a vysoké náklady na provoz města.

Ivan PILNÝ, zastupitel hl. města Prahy /ANO/
Všechny podniky, které vlastní hlavní město Praha, jsou ztrátové a my je pořád dotujeme. S tím se má něco udělat. Někdo má prověřit, jestli nemáme příliš mnoho úředníků a příliš mnoho na ně neplatíme. To se taky mělo udělat.

Tomáš PORTLÍK, zastupitel magistrátu hl. m. Prahy /ODS/
Město čím dál tím více peněz projídá a přestává mít schopnost investovat, protože zde máme investiční akce v dopravě za 130 000 000 Kč, komunikace potřebují opravit za 33 miliard miliard korun. A zhruba za hloubení tunelu jenom pokračování Blanky ta bude stát 100 miliard. Tak kde na to prostě vezme, protože projí tolik peněz, že na tyhle ty investice nebude mít.

Jan VARGA, moderátor
Běžné výdaje spolknou téměř 65 miliard korun a narostly o 5 a půl miliardy. Největší částka je určena na dopravu. Přes 21 miliard korun. Skoro 15 miliard je pak určeno do školství.

Pavel VYHNÁNEK, náměstek primátora /Praha sobě/
Ten nárůst je z poloviny daný tím, že od státu dostaneme více prostředků na školství a tyto prostředky dále distribuujeme jednotlivým školám, potažmo městským částem, takže to je polovina prakticky toho nárůstu. Ta druhá polovina je daná řadou externích faktorů, například nárůstem tabulkových platů, což rozhodl stát a pak nárůstem prostředků pro Dopravní podnik, který samozřejmě zůstává prioritou hlavního města Prahy.

Jan VARGA, moderátor
V prvním pololetí letošního roku skončilo hospodaření Prahy přebytkem 8,66 miliardy korun. Příjmy dosáhly 48,2 miliardy a výdaje 39,53 miliardy korun. Vliv na hospodaření měly vyšší příjmy a nižší běžné kapitálové výdaje.