Markéta POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Hlavní město nechá vypracovat architektonickou urbanistickou studii Slunečního náměstí v Praze 13. V místě by mohlo vzniknout například multifunkční centrum. Více už v následující reportáži. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Hlavní město nechá vypracovat architektonickou urbanistickou studii Slunečního náměstí a promenády podél Seifertovy ulice tady v Praze 13. Dokument vypracuje Institut plánování a rozvoje. 

Marek VÁCHA, tiskový mluvčí IPR hl. m. Prahy 
Na tyto pozemky se Metropolitní plán dívá jako na zastavitelné, asi vzhledem k tomu, že to bylo už plánované v platném územním plánu. S tím, že má nějakou výškovou regulaci a teď je otázkou, jak ty budovy mají být vysoké. A právě proto se bude zpracovávat ta studie, aby bylo určeno nějaká hranice nebo přes kterou vlastně nemůžou ty budovy přejít do výšky. 

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Výsledkem má být architektonicko-urbanistická studie, která prověří možnosti limitů zástavby v části toho území a úpravy veřejného prostranství ve větší části toho území, takže je to přístup spolupráce magistrátu a městské části. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
A jak vidí budoucnost Slunečního náměstí místní lidé? 

obyvatel Prahy 
Asi bych tam dal park. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
A proč? 

obyvatel Prahy 
Je tady málo zeleně, mi přijde. 

obyvatel Prahy 
Více zeleně, možná úprava toho náměstíčka ve smyslu více laviček, pohoda, nějaká malá výstava, něco interaktivního. 

obyvatel Prahy 
Tak rozhodně bych tady nestavěl další vysoké paneláky a domy. Nechal bych to víceméně jak to je, dost té zeleně. 

Petr HLAVÁČEK, náměstek primátora hl. m. Prahy 
Je dobré říct, že v původním konceptu pana architekta Obersteina, jako autora a tvůrce toho sídliště, tohle území bylo určené k zástavbě. On právě vždycky říkal nám, když jsme byli studenti, že to je na to, až se změní ta společnost a postaví tam něco pěkného. Čili ta věc je od začátků k té zástavbě připravována a jedná se jenom o menší část celého území právě s důrazem na zkvalitnění těch veřejných prostranství, to je to Sluneční náměstí a okolí. 

Natálie FORSTEROVÁ, redaktorka 
Na pozemcích v Praze 13 by tak podle Petra Hlaváčka mohlo vzniknout například multifunkční centrum pro kulturu, sport a volný čas.