Moderátorka:

Magistrát dokončuje lávku Holka. Ta propojí Holešovice a ostrov Štvanice. Praha zároveň připravuje koncepční studii na budoucí rozvoj ostrova. Pokračuje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj:

Tam dochází k vylepšení toho stávajícího stavu, nedochází tam k žádným závratným změnám. Ale všechny ty věci, který tam dneska jsou, jako třeba přístup k vodě, se tam jako vylepšují a navrhují se takové jako relativně drobné, ale důležité úpravy, aby vlastně ten park mohl sloužit lidem.

Moderátorka:

Lávka Holka je před finálním dokončením. Hotovo by mohlo být do prázdnin.